Přichází nejzásadnější impuls pro restart obnovitelných zdrojů – Modernizační fond

Přichází nejzásadnější impuls pro restart obnovitelných zdrojů – Modernizační fond

25. 1. 2021

Vláda dnes na svém jednání posvětila základní programový dokument, podle kterého se budou rozdělovat prostředky získané prodejem emisních povolenek na podporu dekarbonizace české energetiky. Klíčovým programem je pak investiční podpora nových obnovitelných zdrojů energie, zejména solární energetiky. Svaz moderní energetiky ve spolupráci s oborovými asociacemi vznik tohoto nástroje vítá.

Program na podporu výstavby nových obnovitelných zdrojů bude disponovat až 80 miliardami korun. Modernizační fond bude v oblasti zvyšování podílu čisté elektřiny podporovat nepalivové zdroje, typicky právě fotovoltaické elektrárny na střechách i neúrodných půdách, větrné elektrárny nebo malé vodní elektrárny.

„Pokud chceme Česko zbavit závislosti na spalování uhlí, potřebujeme restartovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Posvěcení vzniku Modernizačního fondu vládou je nejzásadnějším impulsem pro dekarbonizaci domácí energetiky za posledních pět let. Právě solární energetika je klíčem k zajištění levné a čisté energie do budoucna. Vítáme proto, že se podařilo vysvětlit a ujasnit, že fond bude podporovat i fotovoltaické elektrárny na brownfieldech nebo méně úrodné půdě,” komentuje výsledek jednání na vládě Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Modernizační fond přinese také klíčový impuls k investicím, které postupně nahradí dnešní portfolio uhelných firem. Budování fotovoltaických elektráren na brownfieldech, výsypkách nebo plochách bývalých dolů je nejdostupnějším řešení pro naplnění klimatických závazků České republiky. Potvrzují to i kalkulace společnosti Deloitte ve studii zpracované pro Svaz moderní energetiky.

Schválení programového dokumentu Modernizačního fondu vítá také Solární asociace. Ta eviduje zvýšený zájem svých členů o přihlášení do současného kola registračních předvýzev. „Naši členové se plánují ucházet o podporu pro nové střešní a zejména pozemní elektrárny. Jednoznačně se tak ukazuje, že byl v Česku hlad po rámcové podpoře pro nové velké instalace, než jaký nabízí Nová zelená úsporám nebo operační programy,” uvádí k pozitivnímu ohlasu na trhu Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace. „Velké solární elektrárny na brownfieldech nám pomohou splnit cíle, které si Česko stanovilo i směrem k uhelnému útlumu, který bychom pouze s instalací malých střešních elektráren nezvládli,” říká Krčmář.

Podle něj by se však mělo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond životního prostředí (SFŽP) ještě zaměřit na zlepšení informovanosti o technických parametrech výzvy a na to, jak bude Modernizační fond fungovat během celého desetiletí: „Předvídatelnost a transparentnost jsou klíčové pro stabilní rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku. Právě obor solární energetiky se musel v minulosti potýkat se zpětnou změnou podmínek a proto nabízíme Ministerstvu životního prostředí i SFŽP pomoc s komunikací podmínek účasti v programu,” dodává Jan Krčmář.

Modernizační fond bude v programu na podporu obnovitelných zdrojů financovat také akumulaci energie všech druhů, tj. nejen bateriových systémů, ale také např. výrobu zeleného vodíku pro sezónní akumulaci. Právě bateriová úložiště jsou důležitá pro stabilizaci energetických sítí i pro vyrovnání dodávek z nových obnovitelných zdrojů. „Spojení baterií se solárními nebo větrnými elektrárnami je důležitou součástí moderní energetiky. Díky jejich velmi rychlé reakci v řádu milisekund lze s jejich pomocí např. stabilizovat energetickou síť prakticky okamžitě, než najedou další stabilizační zdroje. Systémy pro ukládání energie z obnovitelných zdrojů jsou proto součástí matice řešení, které pomohou dekarbonizovat českou energetiku,” shrnuje výhody jejich podpory Jan Fousek, výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU BAT.

Současně ovšem dodává, že je třeba zapojení baterií do české energetiky dotáhnout i legislativně, neboť pak by mohly být investice z Modernizačního fondu vynaloženy zbytečně: „Již čtyři roky čekáme na novelu energetického zákona, která by umožnila bateriím získat licenci. Bez této licence totiž není možné úložiště s obnovitelnými zdroji provozovat. Problém mohou jednoduše vyřešit poslanci díky připravenému návrhu, který je nyní v Poslanecké sněmovně,” dodává Jan Fousek.