Rakouská vláda má jasný plán, jak do 10 let vyrábět svoji elektřinu pouze z obnovitelných zdrojů. Česko dál v podpoře zelené energie tápe

Rakouská vláda má jasný plán, jak do 10 let vyrábět svoji elektřinu pouze z obnovitelných zdrojů. Česko dál v podpoře zelené energie tápe

18. 3. 2021

Rakouská vláda ve středu 17. března 2021 schválila návrh zákona o obnovitelných zdrojích energie, který vytvoří právní a finanční impuls pro přechod na 100% elektřinu pouze ze slunce, větru, vody a biomasy. Do rozšíření obnovitelných zdrojů bude každý rok investována jedna miliarda EUR. Nyní bude návrh zákona schvalovat parlament.

Rakouská vláda dostála svým předvolebním slibům. Na sestavení legislativních změn k zajištění přechodu na elektřinu 100 % zásobovanou energií z obnovitelných zdrojů a nastavení podmínek pro vznik energetických komunit jí stačil pouhý rok. Ve srovnání s naším jižním sousedem česká vláda hledá cestu k podpoře obnovitelných zdrojů několik let. V Česku se například stále nedaří najít shodu na systému podpory nových projektů obnovitelných zdrojů formou aukcí.

Průkopník v Evropě – impuls pro energetická společenství

Roční výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se má v Rakousku do roku 2030 zvýšit o zhruba 50 %, konkrétně o 27 terawatthodin (TWh). Půjde o mix 11 TWh fotovoltaické elektrárny, 10 TWh vítr, 5 TWh vodní elektrárny a 1 TWh zařízení na biomasu. Důležitým nástrojem je program milionu střech vybavených fotovoltaikou. Ve větru by mělo ročně vzniknout okolo 120 nových turbín. Kromě toho zákon garantuje investice do využití zeleného vodíku pro průmysl. Nový zákon o obnovitelných zdrojích navazuje na původní normu, která v předchozích dvou dekádách nastavila stabilní prostředí investic v tomto dynamicky se rozvíjejícím průmyslovém sektoru. 

Zákon přináší zásadní podmínky pro rozvoj komunitní energetiky – tedy způsobu, jak se na výrobě, skladování a spotřebě čisté elektřiny bude moci podílet prakticky každý. Nastavuje podmínky pro tzv. energetická společenství obnovitelných zdrojů v souladu s evropskou legislativou. Zákon nově umožní sdílet elektřinu mezi občany, kteří vytvoří energetické společenství. Navíc k předávání elektřiny mohou využívat veřejné distribuční sítě za snížený poplatek, tzv. místní tarif a takto sdílená elektřina bude také osvobozena od daně z elektřiny. Lidé napříč Rakouskem tak budou moci společně investovat např. do nové fotovoltaické elektrárny, využívat společně vyráběnou elektřinu a těžit z prodeje přebytků do sítě. 

„Rakousko se díky novému zákonu může stát jedním z prvních států EU, který rozběhne podporu pro energetická společenství. Zelenou tak v Rakousku dostanou projekty, kde si lidé pomocí mobilní aplikace sdílejí podíly elektřiny vyrobené v solární elektrárně na střeše bytového domu, ať už vlastního nebo třeba nějakého ve svém sousedství,“ komentuje příležitost, kterou má Rakušanům otevřít nový zákon, Martin Ander ze Svazu moderní energetiky. Příklady takových projektů jsou popsány v nedávno zveřejněné studii Energeticky aktivní spotřebitelé ve vybraných zemích EU, ve které právě Martin Ander analyzoval rakouské pilotní projekty energeticky aktivních spotřebitelů.

Pro výrobce elektřiny z vodních, větrných, fotovoltaických, biomasových a bioplynových zařízení se zavádí systém provozních dotací ve formě tzv. klouzavých tržních prémií. Výše prémie se bude určovat v pravidelně otevíraných nabídkových řízeních. Doba podpory se stanovuje na 20 let.

Investiční dotace pak budou poskytovány na výstavbu nových nebo rozšiřování stávajících výroben solární elektřiny, ale také na systémy skladování elektřiny. Podporován bude také vznik zařízení na výrobu plynu z obnovitelné elektřiny (přeměna elektřiny na vodík nebo syntetický plyn), která umožňuje ve velkých množstvích skladovat významné letní přebytky obnovitelné elektřiny z fotovoltaických nebo větrných elektráren. Výzkumné zařízení těchto technologií provozuje např. společnost RAG Austria v hornorakouském Unterpilsbachu. Do programu zeleného vodíku pro průmysl bude v této dekádě investováno na 500 milionů EUR.

Z nového systému tak budou těžit nejen občané, ale i průmyslové podniky, které díky finanční podpoře vytvoří nová pracovní místa v oborech představujících světovou technologickou špičku.

Česko dál v zelené energii tápe

“Za pouhý rok rakouská vláda připravila změnu zákona na podporu obnovitelných zdrojů včetně podpory zeleného vodíku nebo aktivních spotřebitelů energie. Srovnáme-li to s přístupem v Česku, tak si české vlády se stejnými problémy lámou hlavu několik let bez jasného přístupu, co vlastně chtějí,” srovnává situaci Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Česká Poslanecká sněmovna po letech příprav projednává novelu zákona o podporovaných zdrojích. Jedním z bodů je návrh provozní podpory pro nové projekty obnovitelných zdrojů formou tržní soutěže o podporu v aukcích, které má vyhlašovat vláda. Návrh ministerstva průmyslu přitom preferuje jen nejdražší technologie – a ty výhodné pro spotřebitele pomíjí. Nedostalo se tak na solární elektrárny nebo bioplynové stanice. “Na systémově špatný přístup už českou vládu upozornila Evropská komise. Ministetvo průmyslu však dál trvá na tom, že se Česko obejde bez provozní podpory pro solární nebo bioplynové zdroje. Přitom jde o jasné porušení technologické neutrality, která je nevýhodná pro spotřebitele elektřiny. Sporný bod nyní mají šanci opravit poslanci,” dodává Martin Sedlák.

V případě nastavení podpory pro energetická společenství je Česko ještě více pozadu. Ministerstvo průmyslu zatím vytvořilo věcný záměr nového energetického zákona. Jeho projednání tak zůstane až na příští vládu. “Chybějící ukotvení pravidel pro energetická společenství přitom blokuje výraznější rozvoj místních obnovitelných zdrojů například na školách nebo bytových domech. Pokud by mohly sdílet energii mezi dalšími uživateli, podobně jako připravují pravidla v Rakousku, začaly by takové projekty dávat ekonomický smysl,” uzavírá Martin Ander.