Říjnová konference na téma: Moderní energetická řešení pro města, obce a jimi zřízené firmy

Říjnová konference na téma: Moderní energetická řešení pro města, obce a jimi zřízené firmy

27. 6. 2019

Během dvoudenní akce se dozvíte nové trendy při výrobě, distribuci a akumulaci elektřiny a tepla pro aktivní malé a střední odběratele.  Důraz bude kladen na akumulaci vyrobených energií pro spotřebu energií v místě výroby s implementací moderních prvků řízení, regulace, predikace a vizualizace pro municipální objekty za dodržování principů moderní energetiky, ekologické šetrnosti a inteligentního hospodaření s energiemi – SMART GRID. Konference se koná 3. a 4. 10. v Baudišově nad Baudišovkou.

Dvoudenní konference s názvem „Moderní energetická řešení pro města, obce a jimi zřízené firmy“ v rámci, které budou představeny nejenom možností dotací pro energetické projekty, ale zejména budou představeny inovativní řešení z oblasti moderní energetiky, které mohou nabídnout aktivním městům, obcím i jimi řízeným firmám zajímavé úspory energie, finančních prostředků a snížení emisní zátěže. Konference nabídne všem posluchačům aktuální informace o cenově dostupných technologiích výroby energie z obnovitelných zdrojů, zařízení na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla ze zemního plynu, možnostech akumulace vyrobených energií, vytvoření lokálních distribuční soustav, řídících systémů pro inteligentní hospodaření s energiemi, nabíjecích stanicích, čisté mobilitě s tím, že konkrétní projekty mohou posluchači navštívit přímo v Budišově nad Budišovkou a Mikolajicích.

Konference navazuje na projekt s názvem „Vytvoření malé lokální distribuční sítě pro distribuci tepla a elektřiny s prvky SMART GRID – inteligentním řídicím systémem a řízením spotřeby pro tři objekty v majetku Města Budišov nad Budišovkou“. 

Registrace posílejte do 15. 9. 2019 email: ucetnictvi@y-e.cz.

Registrační poplatek – nutnost rezervace místa z důvodu omezené kapacity:

·         Zástupci města a obcí – 300, – Kč.

·         Zástupci společností 100 % vlastněných obcemi – 500, – Kč.

·         Zástupci podnikatelských subjektů – 5.000, – Kč.

·         V ceně je strava po oba dva dny, sborník přednášek, metodický pokyn pro projekční a realizační firmy. Ubytování bude poskytnuto za předjednané snížené ceny.