Senát otevřel Česko rozvoji moderní energetiky: vrátil do hry solární aukce

Senát otevřel Česko rozvoji moderní energetiky: vrátil do hry solární aukce

18. 8. 2021

Senátorky a senátoři přijali změny novely zákona o podporovaných zdrojích energie, které umožní restart obnovitelných zdrojů v Česku. Podporu získal klíčový návrh, který rozšiřuje typy zdrojů pro aukční podporu také o solární elektrárny. Senát také upravil možnou výnosnost v rámci tzv. kontrol překompenzace podpory pro stávající obnovitelné zdroje. Výnosnost zvýšil na společný interval v rozmezí 8,4-10,6 % IRR, což odstraňuje hrozbu bankrotů zejména pro fotovoltaické elektrárny. V září se bude opravenou novelou zabývat opět Poslanecká sněmovna.

Zahrnutí solární energetiky do aukcí vítá Svaz moderní energetiky. “Solární aukce jsou nástroj, který může levně a efektivně zajistit splnění českého závazku ve snižování emisí, a to výstavbou fotovoltaických elektráren. Může se jednat například o průmyslově znečištěné lokality po bývalých dolech. Navíc je solární energie nejlevnější řešení pro dekarbonizaci české energetiky. Právě princip soutěže je výhodný pro spotřebitele, neboť se na trh dostanou jen projekty, které nabízí levnou energii,” připomíná výhody aukční podpory Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky. “Aukce jsou také výhodné pro stát, který bude moci lépe předvídat, s jakými zdroji lze na další desítky let počítat,” dodává Martin Sedlák.

Fakt, že Česko nevyužívá dostatečně nástroje a zejména možnosti levné energie ze solárních elektráren, kritizovala v minulosti také Evropské komise. Ta v hodnocení českého vnitrostátního plánu pro energetiku a klima, který má zajistit splnění českých cílů v oblasti obnovitelných zdrojů, loni na podzim upozornila, že Česko nemusí dostát svých závazků právě kvůli slabinám v legislativě.

Příkladem země, kde solární aukce fungují dlouhodobě, je Německo. Od zahájení aukcí v roce 2015 klesly ceny sluneční elektřiny na polovinu. Aukce fungují úspěšně také v Polsku, kde tamní vláda využívá soutěžní nabídky od roku 2016 pro všechny typy obnovitelných zdrojů včetně fotovoltaiky. Během roku 2020 zvýšilo Polsko pomocí aukcí a dalších podpůrných politik svůj instalovaný výkon ve fotovoltaice na 3,9 GW (pro srovnání v ČR je zhruba 2,3 GW solárních elektráren). Podpora pro nové solární elektrárny formou aukcí je také legislativně ošetřena v Maďarsku a na Slovensku. Aukce pro fotovoltaiku se s úspěchem objevují i ve Francii, Itálii, Řecku či Španělsku.

Nedávno publikovaná studie Univerzity Karlovy, která je zpracovaná pro Alianci pro energetickou soběstačnost, zkoumá možné scénáře vývoje české energetiky do roku 2030. „Prorůstové“ scénáře ukazují, že lze zvýšit výrobu obnovitelných zdrojů do roku 2030 o zhruba pětinásobek pro fotovoltaiku, a to na 12 TWh ročně. Výrobě odpovídá instalovaný výkon přes 12 tisíc MW solárních elektráren. Tento růst modeluje „Zelený“ scénář, který by tak zajistil potřebné snížení emisí do roku 2030 o 53,5 % oproti úrovni roku 1990. To by se promítlo ve snížení škod na zdraví a životním prostředí o 6,4 mld. Kč a snížení negativních dopadů za změny klimatu o 18 mld. Kč. Pozitivní zprávou je pak příležitost k vytvoření 108 tisíc pracovních míst v sektoru zelené ekonomiky.

Investiční podpora, s kterou primárně počítá vláda Andreje Babiše, nemusí k zajištění potřebného podílu obnovitelných zdrojů stačit. Pokud opravenou senátní verzi schválí v září Poslanecká sněmovna, získají další vlády možnost vyhlásit dle potřeby nabídkové řízení pro nové solární, ale také větrné či malé vodní elektrárny.

FOTO: Pixabay