Sněmovna zablokovala rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku.  Šanci na opravu má Senát

Sněmovna zablokovala rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku. Šanci na opravu má Senát

14. 7. 2021

Poslanci a poslankyně dnes ve třetím čtení projednali novelu zákona o podporovaných zdrojích energie. Sněmovna většinou odmítla rozšířit vládní novelu o aukční podporu pro nové fotovoltaické elektrárny a bioplynové stanice, které navrhli Petr Dolínek (ČSSD) a Marian Jurečka (KDU-ČSL). Oproti předchozímu kladnému stanovisku odmítl tržní podporu pro fotovoltaiku také ministr průmyslu Karel Havlíček. Poslanci a poslankyně také odmítli spravedlivý přístup ke všem typům podporovaných zdrojů v rámci kontrol překompenzace a navíc uvalili pro fotovoltaické elektrárny zvýšení solárního odvodu. Podle Svazu moderní energetiky tak Sněmovna přibrzdila rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Odmítnutím nových nástrojů tržní podpory ohrožuje růst zelené ekonomiky, která má přispět k transformaci uhelných regionů vytvořením nových pracovních příležitostí.

“Nejlevnější cesta k nízkouhlíkové energetice, ke které se Česko dobrovolně zavázalo, je prostřednictvím technologicky neutrálního přístupu v rámci samostatných soutěžních aukcí vyhlašovaných vládou pro dané typy obnovitelných zdrojů. Sněmovna odmítla zařazení solární energetiky mezi zdroje, které budou moci soutěžit o podporu, a to v den kdy Evropa oznamuje zvýšení cílů v zelené energetice, která se stane základem moderní ekonomiky. Poslanci, zejména vládní koalice, tak do budoucna ohrožuje konkurenceschopnost českých firem i domácností, neboť je ponechají závislé na drahých fosilních palivech,” komentuje výsledek hlasování Sněmovny Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

“Provozní podpora získaná formou jednotlivých kol aukcí je na rozdíl od investiční podpory mnohem méně administrativně náročná. Její zavedení by tedy umožnilo větší rozvoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů pro dosažení českých cílů v oblasti snižování emisí,” dodává Martin Sedlák.

Aukční podpora je dnes nejvyužívanější systém provozní podpory pro nové projekty solárních elektráren v Evropě. Aukce fungují na principu soutěže o podporu mezi účastníky, kteří mají zájem o výstavbu nových fotovoltaických elektráren. Získají ji ti s nejnižší nabídkou ceny. Takový systém je výhodný pro spotřebitele energie, neboť se na trh dostane levná elektřina z obnovitelných zdrojů energie.

Podporu bohužel nezískaly ani nové projekty bioplynových stanic. Podle Svazu moderní energetiky je to ztráta možného pozitivního impulsu pro rozvoj venkova. V otázce kontrol překompenzace prostřednictvím zavedení nového parametru tzv. maximální míry výnosnosti (IRR) odmítli poslanci sjednocení přístupu ke všem podporovaným zdrojům a navíc přijali zvýšení solárního odvodu. “Omezení výnosnosti v kombinaci se solárním odvodem je pro fotovoltaické elektrárny likvidační. Pokud by změny přijaté Sněmovnou prošly i Senátem, mohou následovat bankroty firem a Česko bude jako jediný stát v Evropě podíl zelené energie snižovat,” hodnotí hrozbu Martin Sedlák.

Podle nedávno publikované studie Univerzity Karlovy zpracované pro Alianci pro energetickou soběstačnost lze výrobu solární elektřiny do roku 2030 zvýšit zhruba o pětinásobek, na 12 milionů megawatthodin ročně. To odpovídá instalovanému výkonu 12 454 MW solárních elektráren. Spolu s dalšími typy obnovitelných zdrojů by pak podle této studie mohly fotovoltaiky přispět ke snížení emisí o 53,5 % oproti roku 2030. Současně by zajistily snížení škod na zdraví a životním prostředí o 6,4 mld. Kč a snížení negativních dopadů na změnu klimatu o 18 mld. Kč. Pozitivní zprávou je také šance na vytvoření 108 tisíc pracovních míst v sektoru zelené energetiky.