Solar Design a Knauf Insulation posilují řady partnerů  Svazu moderní energetiky

Solar Design a Knauf Insulation posilují řady partnerů Svazu moderní energetiky

11. 5. 2023

O moderní energetiku je v posledních měsících rekordní zájem. To dokazuje fakt, že Svaz moderní energetiky v těchto týdnech rozšířil své řady nejen o JRD Group, Millenium Technologies a ORGREZ, ale nově i o společnosti Solar Design a Knauf Insulation. Svaz tak upevňuje svou pozici hlavní zastřešující organizace pro bez- a nízkouhlíková řešení v energetice.

Solar Design s.r.o. je společnost zaměřená na solární energetiku, moderní a inovativní technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie a investice do tohoto sektoru. Specializuje se na agrivoltaiku a realizaci fotovoltaických elektráren pro průmysl, firmy, haly a výrobní podniky. Druhý nový partner, Knauf Insulation spol. s r.o., je jednou z hlavních a nejrychleji rostoucích firem v izolačních materiálech. Zaměřuje se na komplexní řešení ve snižování energetické náročnosti pro bytové a nebytové stavby. Navíc klade velký důraz na životní prostředí – výrobky obsahují vysoký podíl recyklovaného skla a během výroby nedochází k vypouštění žádných škodlivých látek do vody ani půdy.

„Letošní rok je zlomový. Po pěti letech od založení Svazu moderní energetiky vidíme obrovský zájem o obnovitelné zdroje energie. Díky energetické krizi si většina z nás uvědomila, že musíme náš energetický mix vyvážit. Nicméně je důležité řešit změny komplexně. V první řadě bychom se měli zamyslet nad celkovou rekonstrukcí nezateplených budov a teprve v dalším kroku uvažovat například o pořízení fotovoltaiky. Právě spojením těchto řešení, tedy solární střechy a kvalitně zatepleného domu, lze domácnosti chránit před rostoucí cenou fosilních paliv. Díky vzájemné spolupráci s Knauf Insulation a Solar Design věřím, že se nám podaří ještě více propojit témata úspor a energetické soběstačnosti. Společně se zaměříme například na výhody kvalitních renovací budov nebo na odbourání legislativních bariér, které se týkají zejména ukládání energie do bateriových úložišť, uvedl Tomáš Buzrla, výkonný ředitel Svazu moderní energetiky.

Solar Design s.r.o. je projekční a realizační firma zaměřená na solární energetiku. Specializuje se na agrivoltaiku a realizaci fotovoltaických elektráren pro průmysl, haly, firmy a výrobní podniky. Společnost věnuje zvláštní péči každému kroku procesu, aby zajistila, že projekty a vztahy s investory budou rozvíjeny podle nejvyšších firemních standardů.

„Společnost Solar Design zrealizuje ty nejmodernější a nejúčinnější řešení dle potřeb zákazníka. Vedení velkého týmu pracovníků, neutuchající zájem o nové trendy v oblasti obnovitelných zdrojů energie, spolupráce na vývoji a výzkumu a v neposlední řadě několikaleté zkušenosti s výrobou elektřiny z fotovoltaiky, jsou zárukou toho, že našim klientům rozumíme,“ uvedl Václav Vejrosta, spoluzakladatel a jednatel společnosti Solar Design s.r.o.

Otázka udržitelnosti je pro firemní politiku společnosti Solar Design také velmi důležitá. „Jsme zapálení pro obnovitelné zdroje energie a při každé naší instalaci cítíme respekt k životnímu prostředí. V rámci našeho zájmu o udržitelnost a společenskou odpovědnost podnikáme kroky tak, abychom uspokojili dnešní potřeby klientů i všech zainteresovaných stran a zároveň chránili a posilovali lidské i přírodní zdroje, které budou potřebou zítřka,“ upřesnil Tomáš Minařík, spoluzakladatel a jednatel společnosti Solar Design s.r.o.

„Doufáme, že ve spolupráci se Svazem moderní energetiky se nám podaří podílet na tvorbě legislativního prostředí pro funkční model fotovoltaických elektráren i s bateriovými úložišti. Myslíme si, že je potřeba věcně debatovat s partnery i z jiných oborů, což by mělo přinést zajímavé a nové řešení aplikovatelné v prostředí zelené energetiky,“ závěrem se shodují oba jednatelé společnosti Solar Design s.r.o., Tomáš Minařík a Václav Vejrosta.

Knauf Insulation, spol. s r.o.  je jednou z hlavních a nejrychleji rostoucích firem v izolačních materiálech s více než 30letou historií. Společnost se zaměřuje na komplexní řešení ve snižování energetické náročnosti pro bytové a nebytové stavby. Knauf Insulation zaměstnává přes 5000 zaměstnanců ve více než 35 zemích a vyrábí ve více než 30 výrobních závodech. Na český trh vstoupila společnost v roce 2005. V roce 2006 byl v Krupce u Teplic zprovozněn jeden z nejmodernějších závodů na výrobu skelné vlny v Evropě. Akvizicí společnosti Heraklith v roce 2007 rozšířil Knauf Insulation svoje působení také na Slovensko. Závod v Nové Bani vyrábí izolace z kamenné vlny.

„Budovy jsou bohužel často trochu opomíjenou součástí energetického systému. Při diskusích o něm se často soustředíme jen na zdroje a infrastrukturu, ale přitom budovy jsou odpovědné za 40 % spotřeby energie a 37 % emisí CO2. Potenciál úspor energie v budovách je obrovský a zvýšení tempa komplexních renovací všech typů budov je pro dekarbonizaci ČR a Evropy zcela zásadní,“ uvedl Ondřej Šrámek, ředitel Corporate Affairs pro východní Evropu v Knauf Insulation, spol. s r.o. a dodává: „Toto vše je již dlouho známé a množství prostředků, které jsou na renovace v různých programech a fondech vyčleněné, je obrovské. Není to ale jen o penězích, renovace jsou komplexní problém a čím dál větší roli hraje odbourávání nefinančních bariér, na němž musí spolupracovat firmy a stakeholdeři v mnoha oborech. V Knauf Insulation jsme si toho vědomi a věříme, že ve spojení se Svazem moderní energetiky se nám společně podaří s tímto problémem pohnout dopředu.“

Knauf Insulation klade velký důraz na životní prostředí – výrobky obsahují vysoký podíl recyklovaného skla a během výroby nedochází k vypouštění žádných škodlivých látek do vody ani půdy. Emise v ovzduší díky použití nejmodernějších technologií nastavují nová měřítka v oblasti výroby minerální izolace. Skelná minerální vlna od Knauf Insulation, která se vyrábí v Krupce, je z 70-80 % z recyklovaného skla. Díky důrazu na co nejšetrnější nakládání s energií ve výrobě se energie vložená do výrobků vrátí po zateplení domu již během několika měsíců a za dobu celé své životnosti se vrátí několikaset-násobně.

Více informací najdete:

https://www.knaufinsulation.com/

https://www.solardesign.cz/