Soutěž Chytrá města 2021 zná své finalisty

Soutěž Chytrá města 2021 zná své finalisty

3. 11. 2021

Do letošního V. ročníku soutěže Chytrá města 2021 měly možnost svá chytrá řešení přihlásit obce, města, regiony, soukromé společnosti či fyzické osoby. Přihlašovatelé mohli do soutěže přihlásit svá řešení v podobě projektu, modelu nebo vize. Do soutěže tedy byly zařazeny nejen již existující projekty, ale i záměry či vize, jejichž realizace je teprve v přípravě. Všechna přihlášená řešení hodnotila Odborná porota soutěže, kterou tvořilo 27 odborníků v oblasti Smart City z řad veřejného sektoru, municipalit, technologických lídrů v oblasti Smart City a akademické sféry. Při hodnocení porotci zohledňovali soulad řešení s principy a pilíři Smart City. Mezi pilíře hodnocení patřila kritéria proveditelnosti, udržitelnosti, prokázaných úspor, otevřenosti dat a zapojení veřejnosti.

Ocenění budou udělena celkem v deseti kategoriích: Idea, Model, Projekt pro obec do 10 tisíc obyvatel, Projekt pro město s 10 až 50 tisíc obyvateli, Projekt pro město s 50 až 200 tisíc obyvatel, Projekt pro město s více než 200 tisíc obyvatel, Projekt pro region, Projekt celostátního významu a Mezinárodní projekt. Oceněny budou taktéž významné osobnosti z veřejného i soukromého sektoru. V rámci každé kategorie jsou vybráni Odbornou porotou dva finalisté, z nichž bude na Slavnostním předávání konaném dne 2. 12. 2021 vyhlášen jeden vítěz:

IDEA

 • „Idea využití vodního toku“ (přihlašovatel Smart Písek, organizační složka)
 • „Chytré Veselí nad Moravou“ (přihlašovatel město Veselí nad Moravou)

MODEL

 • „Portál životních situací“ (přihlašovatel město Rožnov pod Radhoštěm)
 • „FVE jako služba za 1,- Kč“ (přihlašovatel ČEZ ESCO a.s.)

PROJEKT PRO OBEC DO 10 TIS. OBYVATEL

 • Aplikace Živé Milevsko“ (přihlašovatel město Milevsko)
 • „(Ne)chytré osvětlení“ (přihlašovatel obec Kašnice)

PROJEKT PRO MĚSTO S 10 AŽ 50 TIS. OBYVATELI

 • „FVE jako služba pro Škoda Auto“ (přihlašovatel ČEZ ESCO a.s.)
 • „Přestupní terminál Šumperk“ (přihlašovatel město Šumperk)

PROJEKT PRO MĚSTO S 50 AŽ 200 TIS. OBYVATELI

 • Webová aplikace „Traffic Modeller“ (přihlašovatel RoadTwin s.r.o.)
 • „Vytvoření a provozování městské sítě IoT na platformě LoRaWan (přihlašovatel Správa informačních technologií města Plzně, příspěvková organizace)

PROJEKT PRO MĚSTO S VÍCE NEŽ 200 TIS. OBYVATELI

 • „Aplikace Monitor úniků pro SmVaK Ostrava a.s.“ (přihlašovatel DHI a.s.)
 • „Dotační tituly nabízené městem na podporu zelenějšího Brna“ (přihlašovatel Magistrát města Brna)

PROJEKT PRO REGION

 • „Jak snížit CO2 emisní stopu“ (přihlašovatel Axians redtoo s.r.o.)
 • „Vzdálená správa dopravního značení“ (přihlašovatel Operátor ICT a.s.)

PROJEKT PRO STÁT

 • Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy“ (přihlašovatel Jihomoravský kraj)
 • „Smart village Starovice“ (přihlašovatel EG.D, a.s.)

MEZINÁRODNÍ PROJEKT

 • „Fengoo IoT platforma“ (přihlašovatel NetVoice s.r.o.)
 • Inteligentní a bezkontaktní sledování aktivity spotřebičů a odběru elektrické energie – aplikace IoT pro chytrá města (přihlašovatel Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze)

OSOBNOST PRO VEŘEJNÝ SEKTOR

 • Mgr. Jiří Nantl, LL.M., náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblasti vzdělávání a strategie chytrého regionu
 • doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D., vedoucí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a hlavní garant projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“
 • Ing. David Škorňa, expert pro oblast Smart Cities Svazu měst a obcí České republiky
 • PhDr. Věra-Karin Brázová, vedoucí oddělení urbánní politiky a strategií odboru regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

OSOBNOST PRO SOUKROMÝ SEKTOR:

 • Ing. arch. Eva Le Peutrec, architektka
 • Ing. Marek Maťa, obchodní ředitel DHI a.s.
 • Mgr. Martin Ander, Ph.D., vedoucí programů adaptace na změnu klimatu Nadace Partnerství
 • Ing. Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Chytrá města se uskuteční 2. 12. 2021 v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze.