Startuje první etapa komunitní energetiky. Svaz moderní energetiky nabízí obcím manuál, jak úspěšně posílit energetickou nezávislost

Startuje první etapa komunitní energetiky. Svaz moderní energetiky nabízí obcím manuál, jak úspěšně posílit energetickou nezávislost

1. 7. 2022

Svaz moderní energetiky připravil pro města a obce praktický manuál, jak postupovat při přípravě projektů komunitní energetiky krok za krokem. Reaguje tím na právě zveřejněnou výzvu Modernizačního fondu, která obcím nabízí dotace na výstavbu fotovoltaických elektráren, instalaci akumulačních baterií, ale také na pokrytí nákladů na posílení konstrukcí střech pro solární panely, rekonstrukci elektrorozvodů a nákup chytrých elektroměrů. Financovat z ní lze i přípravu potřebných projektových dokumentací.

Manuál vysvětluje příležitosti a shrnuje přínosy komunitní energetiky pro obec i její občany – posílení energetické nezávislosti a přístup k levnější elektřině. Popisuje také základní typy projektů, které mohou obce pro posílení své energetické nezávislosti využít. Např. solární elektrárny na budovách města a jeho firem nebo solární přístřešky na parkovištích. Především však uvádí, jak postupovat krok za krokem v přípravě kvalitních projektů. Zdůrazňuje potřebu dobrého plánu postaveného na reálných ekonomických základech a vize komplexní sítě místních obnovitelných zdrojů, která po novelizaci české energetické legislativy umožní lidem odebírat levnější proud. 

Martin Ander, autor manuálu ze Svazu moderní energetiky, k tomu dodává: „V manuálu nezapomínáme ani na aktuální téma rostoucí energetické chudoby. Doporučujeme obcím poskytovat cílené energetické poradenství ohroženým domácnostem a nastavit programy bezúročných půjček pro pomoc s výstavbou vlastních zdrojů solární elektřiny na střechách domů.“  

Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky, k tomu doplňuje: „Díky čtyřmiliardovému programu Modernizačního fondu mají teď obce možnost položit základy komunitní energetiky, která zajistí levnější elektřinu místním domácnostem. Díky dobré volbě vlastních zdrojů například v podobě solárních elektráren na střechách veřejných budov či brownfieldech budou moci výhledově založit místní energetická společenství pro vlastní obyvatele. Díky němu dosáhnou domácnosti na místní obnovitelnou elektřinu za nižší cenu, než nyní nakupují od obchodníků.“

Investice do solárních elektráren v majetku obcí a měst se mohou v budoucnu stát základem energetických společenství. Při dobře nastavené legislativě se do podobných projektů mohou zapojit obyvatelé nebo firmy. Sdílení společné energie je pak chrání před růstem cen energie na trhu. “Česko mělo mít už legislativní úkoly hotové. Fakt, že nemáme pravidla pro vznik společenství, brání například obyvatelům bytových domů ke společné investici do vlastní fotovoltaiky,” dodává Martin Sedlák.

Za ideální řešení považuje Svaz moderní energetiky rakouský model, který platí od loňského roku. Tamní zákon přinesl zásadní podmínky pro rozvoj komunitní energetiky – tedy způsobu, jak se na výrobě, skladování a spotřebě čisté elektřiny bude moci podílet prakticky každý. Nastavil podmínky pro tzv. energetická společenství obnovitelných zdrojů v souladu s evropskou legislativou. Nové podmínky umožní sdílet elektřinu mezi občany, kteří vytvoří energetické společenství. Navíc k předávání elektřiny mohou využívat veřejné distribuční sítě za snížený poplatek, tzv. místní tarif a takto sdílená elektřina bude také osvobozena od daně z elektřiny.

Manuál je ke stažení: Komunální energetika: krok za krokem k energetickým společenstvím