Středočeský kraj připravil nejlepší EPC projekt roku 2020

Středočeský kraj připravil nejlepší EPC projekt roku 2020

1. 10. 2021

Vítězem jubilejního desátého ročníku soutěže o Nejlepší připravovaný energetický úsporný projekt se stal Středočeský kraj, druhé místo připadlo Okresnímu soudu Plzeň město a třetí příčku obsadila Městská část Praha 7. Čestné uznání bylo uděleno projektu v Českém statistickém úřadu v Praze a městu Chabařovice. Vyhlašovatelem soutěže je Asociace poskytovatelů energetických služeb.

Jako nejlépe připravený energeticky úsporný projekt řešený metodou energetických služeb se zárukou úspor (EPC) v roce 2020 byl vyhodnocen projekt pro hlavní budovu Krajského úřadu Středočeského kraje. Odborná porota ve složení Vladimír Sochor (MPO), Petr Holub (Šance pro budovy) a Martin Sedlák (Svaz moderní energetiky) ocenila technicky komplexní řešení, a především skvělý poměr investice a úspor. Energeticky úsporný projekt pro krajský úřad je prvním ze tří pilotních projektů EPC spolufinancovaných z Operačního programu životní prostředí, které tento největší kraj v ČR nyní připravuje k realizaci. Po nich by měly následovat desítky dalších, na kterých usilovně pracuje 5 vysoutěžených odborných poradenských týmů. Příprava těchto projektů je podporována z programu ELENA Evropské investiční banky.

„Krajský úřad se nachází na pražském Smíchově, kde je kvůli hustotě dopravy často špatná kvalita ovzduší. Při modernizaci jsme proto kladli velký důraz na ekologii. Nový plynový kotel bude splňovat nízkoemisní limity. Podle hesla, nejekologičtější energie je ta, která se nespotřebuje, zateplíme půdní prostory a vyměníme část osvětlení za úsporná LED svítidla. Celková úspora emisí CO2 by se díky tomu měla pohybovat kolem 245 tun ročně, což je snížení stávající úrovně o 24 %, “ vysvětluje Petr Barák, vedoucí odd. přípravy a realizace projektů Středočeského kraje.

Jako druhý nejlepší připravovaný EPC projekt loňského roku byl vybrán energeticky úsporný projekt v budově Okresního soudu v Plzni. Jedná se o historicky druhý projekt pro organizační složky státu, kde je kombinována metoda EPC s dotací z OPŽP, navíc v památkově chráněném objektu. Vzhledem k závazku českého státu ohledně každoroční renovace 3 % celkové podlahové plochy objektů vládních institucí, které nesplňují požadavky na energetickou náročnosti, a těch je kolem 600, se v případě plzeňského soudu jedná o vzorový příklad řešení: Investice do snížení energetické náročnosti se zaplatí z dotací a budoucích úspor energie, využití metody EPC zajistí prokazatelné úspory a přesný obraz energetické účinnosti objektu, stát si může odškrtnout jeden objekt ze seznamu.

Investovat budeme především do obnovy či rekonstrukce vytápění, větrání a chlazení budovy, významné úspory energie však očekáváme i díky modernizaci osvětlení a realizaci úsporných opatření v oblasti spotřeby vody, jejíž cena se za poslední dvě desetiletí zvedla na trojnásobek,„ vysvětluje Josef Berka, správce budovy.

Třetí místo obsadil EPC projekt ve 12 objektech v majetku MČ Praha 7. Modernizace se dotkne 3 pečovatelských center, 7 základních škol a 1 mateřské, a sledován bude také provoz a spotřeba budovy radnice. V rámci projektu budou kompletně rekonstruovány tři plynové kotelny, nasazen chytrý systém regulace vytápění, vyměněno osvětlení, instalovány budou i spořiče vody. Na základě zpracované analýzy lze očekávat investiční náklady více než 17 mil. Kč. Projekt je plánován na 12 let a jeho poskytovatel bude smluvně ručit za dosažení roční úspory energie v hodnotě téměř 2 mil. Kč. Pokud by dosažená úspora byla nižší, rozdíl by musel doplatit.

Téma energeticky úsporných a dlouhodobě udržitelných řešení vnímáme v Praze 7 jako zásadní, i proto od roku 2019 odebíráme elektřinu se zárukami původu. Projekt EPC jednoznačně zapadá do naší koncepce v oblasti energetického managementu a navazuje na předchozí analýzu podpořenou z dotace MPO. Od projektu si slibujeme realizaci efektivních energeticky úsporných opatření a zvýšení komfortu užívání jednotlivých budov. Výhodou pro nás je i získání stálého partnera pro konzultace v oblasti energetických úspor po celou dobu projektu.“ doplňuje Kamil Vavřinec Mareš, místostarosta MČ Praha 7.

Čestné uznání si odnáší Město Chabařovice a Český statistický úřad. Posledně jmenovaný projekt se s investicí do modernizace za 150 mil. korun blíží těm největším, navíc je zde kladen důraz na využití obnovitelných zdrojů energie, konkrétně fotovoltaiky.  Město Chabařovice je příkladem, že šetřit náklady na energie mohou i menší města.