Svaz moderní energetiky posiluje nový člen Národní centrum energetických úspor

Svaz moderní energetiky posiluje nový člen Národní centrum energetických úspor

30. 10. 2019

Novým členem Svazu moderní energetiky (SME) je od října Národní centrum energetických úspor (NCEÚ). Společně se zaměří na vyšší rozvoj zvyšování energetické efektivity a využití inovativních řešení v energetice ve městech a obcích.  

NCEÚ je nezisková organizace (spolek) založená Hospodářskou komorou České republiky, Svazem měst a obcí České republiky a společností ČEZ, a. s. Misí NCEÚ je splnění cíle České republiky v oblasti energetických úspor při maximalizaci pozitivních dopadů na českou ekonomiku, kraje, obce, firmy a domácnosti.

Kvalita životního prostředí významně ovlivňuje životní podmínky nás všech. Česká republika se zavázala do roku 2020 uspořit 51,1 PJ na konečné spotřebě energie. Na podporu energetických úspor a splnění tohoto cíle je v operačních programech a dalších národních zdrojích připraveno přibližně
80 miliard Kč. Potenciál energetických úspor v České republice zůstává nevyužitý a při současnému tempu realizace energetických úspor nebude cíl v roce 2020 splněn. To by znamenalo nemožnost využití evropských dotačních prostředků ke splnění cíle a přesunutí povinnosti energetických úspor na průmysl a domácnosti, což by se promítlo do zvýšení koncových cen energií. „Aby Česká republika splnila svůj cíl bez negativních dopadů, bude nutné realizovat energetické úspory ve veřejném i soukromém sektoru. Proto je nutné vzájemně koordinovat naše kroky. Díky společné spolupráci se Svazem moderní energetiky se propojily dva významné subjekty propagace nízkouhlíkové energetiky, kdy NCEÚ primárně řeší energetické úspory, SME zase výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Spotřebitelé energie tak nyní budou dostávat komplexní informace,“ uvedl Viktor Jaroš, projektový manažer a metodik NCEÚ.

“Společně budeme usilovat o posílení vzniku inovativních projektů v moderní energetice ve městech a obcích. Spojení technologií zvyšování energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů a chytrého řízení spotřeby může přispět k úspoře veřejných rozpočtů za energie a zlepšit stav místního životního prostředí,” dodává Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.