Martin Ander posílí Svaz moderní energetiky. Bývalý náměstek brněnského primátora se zaměří na rozvoj energetických komunálních projektů

Martin Ander posílí Svaz moderní energetiky. Bývalý náměstek brněnského primátora se zaměří na rozvoj energetických komunálních projektů

3. 12. 2018

Svaz moderní energetiky posílí Martin Ander, který se začne věnovat novým aktivitám již od začátku prosince. Do Svazu přichází z brněnského magistrátu, kde několik let působil jako náměstek primátora pro rozvoj a životní prostředí. Ve své nové pozici se zaměří na energetické komunální projekty, které mohou realizovat obce či města na svém majetku. Chce vytvořit prostor pro efektivní sdílení úspěšné praxe z německých, rakouských nebo nizozemských měst.

Martin Ander absolvoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2014 až 2018 působil na pozici náměstka brněnského primátora s kompetencemi v oblasti životního prostředí a územního rozvoje města. Na této pozici působil již v letech 2007 až 2010. Inicioval projekty energetické renovace budov v majetku města a zavedení energetického managementu. Dále se podílel na vzniku moderní Územní energetické koncepce města Brna.

V oblasti odpovědné energetiky města Brna Martin Ander také svým úsilím zajistil podporu pro energetickou renovaci tří desítek škol a nemocnic. Kroky ve snižování spotřeby energie zajistily Brnu úsporu desítek milionů korun ročně.

V oblasti mezinárodní spolupráce zajistil vstup města Brna do mezinárodní sítě Covenant of Mayors – Úmluvy starostů a primátorů na snižování emisí skleníkových plynů v evropských městech. Vstupu předcházelo zpracování podrobné bilance emisí oxidu uhličitého. Byl také hlavním hybatelem projektu Re-Use managementu zaměřeného na předcházení vzniku odpadů a opětovného využití věcí odložených občany města Brna na sběrných střediscích. Projekt získal ocenění v celonárodní soutěži Ministerstva pro místní rozvoj Komunální politik roku 2016. 

„S pokračujícím technologickým vývojem se českým městům a obcím, ale i jednotlivým občanům, otevírá úžasný potenciál pro využívání obnovitelných zdrojů energie. V řadě měst na západ od našich hranic už funguje mnoho inspirativních projektů, které z dosavadních spotřebitelů energie dělají její aktivní výrobce,“komentuje Martin Ander současné příležitosti moderní energetiky i dlouhodobé cíle.„V rámci svého působení pro Svaz moderní energetiky bych chtěl pomoci tomu, aby inspirace z úspěšných fungujících projektů v zahraničí zapustila kořeny i v českých městech a obcích. Mám mnohaleté zkušenosti z působení ve funkci náměstka primátora v Brně a vím, jak je někdy obtížné takové inovativní projekty na úrovni samosprávy obce uchopit a nastartovat. Právě proto chci svými zkušenostmi přispět k odstraňování těchto zbytečných bariér a podpořit tak energetickou modernizaci Česka,“dodává Martin Ander.

Ve volných chvílích se Martin Ander věnuje své rodině. Rád sportuje a se svými třemi dětmi chodí plavat, bruslit a jezdí na kole.