Svaz moderní energetiky posílí nový partner Urbanity a člen Asociace komunitní energetiky ČR

Svaz moderní energetiky posílí nový partner Urbanity a člen Asociace komunitní energetiky ČR

12. 5. 2022

Svaz moderní energetiky rozšiřuje svou partnerskou a členskou základnu o nemovitostní skupinu Urbanity a dále o Asociaci komunitní energetiky ČR. Nový partner, skupina Urbanity působí v segmentu prémiových komerčních nemovitostí a jejím záměrem je vytváření udržitelných kampusů včetně udržitelných energetických řešení s prostředím výrazně orientovaným na potřeby a komfort pracovní části dne zaměstnanců. Členská základna se rozšířila o Asociaci komunitní energetiky ČR, která otevírá příležitosti pro komunitní výrobce čisté energie a nabízí společný hlas energetických sdružení v oblasti komunitní energetiky.

Urbanity je nemovitostní skupina, která je součástí investiční skupiny M.L.Moran. Ta byla založena v roce 1996 a specializuje se na dlouhodobé investice zejména ve výrobním průmyslu a start-upech. „Ve výrobních kampusech nové generace, které stavíme a rozvíjíme v několika regionech České republiky, vytváříme udržitelné ekosystémy s pozitivním vlivem nejen na zaměstnance, ale také na bezprostřední okolí a místní komunitu. Za jejich klíčovou součást považujeme i propojená zelená energetická řešení. V kampusech proto budujeme moderní komunitní energobloky zahrnující hospodaření s elektřinou, teplem i vodou. Naší vizí je pozitivně přispívat k řešení energetické a environmentální krize vytvářením čistých, vzájemně propojených a místně vyrobených i využívaných zdrojů energie. Směřujeme k uhlíkové neutralitě, dekarbonizaci a k energetické soběstačnosti,“ uvedl Roland Hofman, spoluzakladatel skupiny Urbanity. Ta díky čistým a bezpečným energiím výrazně snižuje energetickou náročnost výrobních kampusů včetně komunit v okolí a tím i jejich uhlíkovou stopu. Pro koncové spotřebitele to znamená menší a cenově stabilnější výdaje za energie, redukci produkovaných emisí a snížení energetické závislosti na veřejných distribučních sítích.

„Díky synergiím, které přináší skupina Urbanity v oblasti developmentu a výstavby energetických center, se mohou inspirovat naši stávající partneři v oblasti byznysu, ale také členové našich organizací pro vlastní řešení budov a svého podnikatelského zázemí,“ doplnil ke spolupráci Tomáš Buzrla, výkonný ředitel Svazu moderní energetiky.

Asociace komunitní energetiky ČR, z. s. sdružuje všechny tvůrce komunitní energetiky. Asociace je dobrovolné sdružení, jehož cílem je podporovat decentralizaci energetiky a vytváření energetických komunit napříč Českou republikou. Otevírá příležitosti pro komunitní výrobce čisté energie a nabízí společný hlas energetických sdružení v oblasti komunitní energetiky. Chce také zvyšovat povědomí o komunitní energetice a možnostech využívání čisté energie z ekologických zdrojů. „Se Svazem moderní energetiky máme mnohé společné cíle. Od členství očekáváme spolupráci v oblasti podpory komunitní energetiky, která přispěje nejen ke společensky odpovědnému rozvoji energetických komunit, ale také k využívání zelené energie obecně,“ uvedla Patrícia Čekanová, prezidentka Asociace komunitní energetiky ČR, z. s.

„Asociace komunitní energetiky ČR otevírá další možnosti spolupráce s obcemi a municipalitami na úrovni komunitní energetiky. Právě tato cílová skupina bude více vnímána trhem jako potenciální klient pro moderní energetická řešení a my jsme rádi, že si můžeme vzájemně pomoci při debatách ohledně nastavení legislativy právě v této oblasti,“ doplnil na závěr Tomáš Buzrla, výkonný ředitel Svazu moderní energetiky.