Svaz moderní energetiky posilují zástupci sektoru energetických služeb

Svaz moderní energetiky posilují zástupci sektoru energetických služeb

10. 12. 2018

Novým členem Svazu moderní energetiky se stala Asociace poskytovatelů energetických služeb. Společně se zaměří na budování většího povědomí o možnostech energetických služeb se zárukou úspor (EPC) pro firmy aveřejný sektor. Vstupem nového člena naplňuje Svaz moderní energetiky svůj cíl spojit sektor progresivních a dynamicky se rozvíjejících řešení v oblasti obnovitelných zdrojů, akumulace energie a především energetických služeb.

Asociace poskytovatelů energetických služeb působí na českém trhu od roku 2010. V minulosti se například podílela na vytvoření standardů pro EPC projekty. Dlouhodobě buduje povědomí o možnostech energetických úspor ve veřejném i soukromém sektoru. Zvyšováním energetické efektivity podniků pomáhá české ekonomice. Česko patří podle dat Eurostat v EU k energeticky nejnáročnějším zemím. Více energie na jednotku HDP spotřebovává pouze Bulharsko a Estonsko. V roce 2015 byla energetická intenzita ekonomiky ČR o více než polovinu vyšší než evropský průměr.

„Asociace poskytovatelů energetických služeb přináší Svazu své rozsáhlé zkušenosti v oblasti energeticky efektivních projektů v průmyslu. Různé cesty vedoucí k vylepšování energetické účinnosti podniků jsou základem moderní ekonomiky. Symbolem proměny jsou inovace, které se stávají běžnou součástí výrobních procesů nebo provozu budov. Postupný rozvoj obnovitelných zdrojů energie, akumulace energie a energeticky efektivních technologií se díky dostupnější ceně stává stále důležitější součástí podnikání z pohledu ekonomiky i společenské odpovědnosti,“ uvádí k cílům spolupráce Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

„Před námi je klíčový rok, kdy se budou nastavovat podmínky financování pro evropské programové období 2020–2027. Další impulsy pro zvyšování energetické efektivity vzejdou z potřeby snížit úroveň emisí oxidu uhličitého. Jsme rádi, že v tomto důležitém období budeme mít po boku odborného a zdatného partnera, jakým Svaz moderní energetiky bezesporu je,“ uvádí ke vstupu do Svazu moderní energetiky Ivo Slavotínek, předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb.