Svaz moderní energetiky se rozrůstá rekordním tempem. Novými členy jsou společnosti Bragen, BK instal a Master Therm

Svaz moderní energetiky se rozrůstá rekordním tempem. Novými členy jsou společnosti Bragen, BK instal a Master Therm

21. 11. 2023

Řady partnerů Svazu moderní energetiky se opět rozrostly o další subjekty ze sektoru nové energetiky. Ukazuje to, jak důležitým tématem současnosti jsou moderní nízkouhlíkové, respektive bezemisní technologie. Svaz tak získává další významné firmy, kterými rozšiřuje svůj záběr do oblasti agrovoltaiky, tepelných čerpadel a topenářství. Jde o společnosti Bragen, BK instal a Master Therm.

Díky novým partnerům tak Svaz moderní energetiky upevňuje svou pozici hlavní zastřešující organizace pro nejmodernější bezemisní a nízkouhlíková řešení v energetice. Už na jaře se novými partnery svazu staly JRD Group, Millenium Technologies, ORGREZ, Solar Design a Knauf Insulation. Prvním partnerem je společnost Bragen, která nabízí kvalitní konstrukce pro pozemní fotovoltaické elektrárny včetně agrovoltaiky navržené a vyráběné v České republice. Další nový partner, společnost BK instal, není jen odborníkem v oblasti topenářství, ale specializuje se rovněž na fotovoltaiku a obecně čistou energetiku. Třetí partner, společnost Master Therm, zase stojí za vývojem a výrobou kvalitních tepelných čerpadel a dalších energetických řešení.

Podle výkonného ředitele Svazu moderní energetiky Tomáše Buzrly je letošní rok z několika pohledů zlomový. Především se oproti loňsku znovu zvýšil zájem domácností, ale i průmyslu nebo obcí a měst o nízkouhlíkové a bezemisní technologie, a tedy i o obnovitelné zdroje. Svaz díky novým partnerům výrazně posílil svou pozici v tomto dynamickém a stále potřebnějším sektoru.

„Klíčovým prvkem pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie je jejich neustálé zdokonalování a vyvíjení se. Svaz moderní energetiky potvrzuje své průřezové postavení v oblasti nízkouhlíkové a bezemisní energetiky. Českou republiku čeká výzva v oblasti transformace naší energetiky spojené s náhradou fosilních paliv. Jen koordinovaný proces transformace umožní vyjít české ekonomice z proměny jako vítěz. Proto ve spolupráci s našimi partnery podpoříme diskusi o vhodných nástrojích, které posílí domácí produkci čistých řešení od zelené elektroenergetiky přes dekarbonizaci tepla po energetické služby,“ uvedl Tomáš Buzrla, výkonný ředitel Svazu moderní energetiky.

Bragen s.r.o. zakládá a staví své vlastní konstrukce pod fotovoltaické panely, všechny pozemní realizace provádí přesně podle požadavků zákazníků. Připravuje rovněž několik typů vlastních konstrukcí pro agrovoltaiku, a to pro různé plodiny. Systémy jsou navržené jak pro pěstování trvalých kultur, tak sezónních rostlin. Firma ve vstupu do Svazu moderní energetiky vidí i příležitost, jak dále posílit značku BragenPVsystem, získat nové zkušenosti a navázat nové vztahy v této oblasti.

„Jsme jedinou firmou na tuzemském trhu, která nabízí celou škálu vlastních konstrukcí pro fotovoltaiku včetně agrovoltaiky. K myšlence investovat do moderních technologií a vývoje vlastních řešení nás přivedla absence takových firem v České republice. Při ověřování technických možností a optimalizaci návrhů spolupracujeme s našimi předními výzkumnými ústavy a Českým vysokým učením technickým v Praze. Jsme hrdí na to, že máme vlastní systém a výrobu přímo v České republice. Naše fotovoltaické elektrárny jsou konstruovány s ohledem na kvalitu, účinnost a dlouhou životnost, což z nich činí skvělou investici pro budoucnost. Věříme, že se díky silnému technologickému zázemí a téměř neomezeným výrobním kapacitám staneme lídrem nejen na tuzemském trhu. Jsme schopni realizovat malé, ale i rozsáhlé projekty pro nejnáročnější zákazníky,“ vysvětluje Tomáš Brýdl, společník firmy Bragen.

BK instal s.r.o. je firma založena na bohaté topenářské historii a tradici. Její kvalifikovaní odborníci se specializují v několika oblastech zahrnujících topenářství, fotovoltaiku, energetiku, ale také na oblast nejnovějších dotačních systémů nebo projektantské činnosti. Úsilí BK instal spočívá ve vytvoření profesionálního prostředí pro klienty a v nalezení nejoptimálnějšího řešení pro každého klienta, kterému umožní šetřit, porozumět procesu a dosáhnout maximální soběstačnosti. BK instal má již z minulosti silné vazby a skvělý přehled na lokálním trhu, vyjadřuje otevřenost k inovativním nápadům a návrhům. S cílem upevnit svou stávající pozici se rozhodl vstoupit do Svazu moderní energetiky. Tato iniciativa naznačuje snahu o další rozvoj a posílení svého postavení prostřednictvím spolupráce, modernizace a adaptace na aktuální potřeby trhu.

„Jsme tým profesionálů s bohatou historií a hlubokými kořeny v našem odvětví. Máme hluboké porozumění našemu řemeslu a věříme, že spojení tradičních základů s moderním přístupem a neustálým inovativním rozvojem je klíčem k úspěchu. Naše zaměření spočívá v kombinaci tradičních hodnot se špičkovými technologiemi. Soustředíme se na inovace a efektivitu, abychom poskytovali nejlepší možné řešení pro naše klienty.  Naše specializace spočívá v bezpečnostních protipožárních prvcích a využití nejnovější technologie jako je třeba umělá inteligence. Věříme, že spojením našich dlouholetých zkušeností s promoderním přístupem poskytujeme našim zákazníkům nejvyšší úroveň spolehlivosti a bezpečnosti,“ uvádí Radoslav Žampach, spolumajitel BK instal.

Master Therm tepelná čerpadla s.r.o. je český výrobce tepelných čerpadel s tradicí od roku 1994. Vyniká kvalitou oceňovanou odborníky i domácnostmi a vedle typizovaných zařízení pro domácí, hotelové nebo průmyslové instalace vyvíjí také řešení pro unikátní velké projekty s výkony až 1 MW včetně technologie zpětného využití tepla. Firma stojí například za řešením využití odpadního tepla u nejmodernějších tuzemských urychlovačů částic v Řeži u Prahy nebo za chlazením českého superpočítače při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. V roce 2023 Master Therm získal ocenění Build Back Better za tepelná čerpadla země-voda pro bezemisní čtvrti v britském Cardiffu využívající 79 sdílených zemních vrtů. Značka je velmi úspěšná především v zahraničí. Do západní Evropy aktuálně míří asi 70 procent její produkce, a také proto se ve významné míře soustředí na vývoj a výrobu efektivních čerpadel typu země-voda.

„Už téměř 30 let prodáváme špičková tepelná čerpadla pro domácnosti i firmy. Máme za sebou unikátní projekty velkého rozměru nebo zkušenost s tvorbou řešení pro komunitní energetiku. A přesto, že řadu takto zajímavých projektů realizujeme především v zahraničí, vnímám jako naše poslání nejen vývoj, výrobu a prozákaznický přístup, ale také inovace a edukaci trhu v Česku. Doba krize totiž na zdejší trh přinesla nejen vyšší podporu a dostupnost čerpadel, ale bohužel také řadu nekvalitních výrobků a nekalé prodejní praktiky. Před takovými problémy jednoduše nelze zavírat oči a význam a aktivitu uskupení, jakým je právě Svaz moderní energetiky, proto vnímáme jako klíčový,” říká Jiří Svoboda, jednatel společnosti Master Therm.

Více informací o společnostech najdete na:

https://www.bragen.cz/

https://www.bkinstal.cz/

https://mastertherm.cz/