Svaz moderní energetiky získává silnou podporu od nových partnerů – JRD GROUP, Millenium Technologies a ORGREZ

Svaz moderní energetiky získává silnou podporu od nových partnerů – JRD GROUP, Millenium Technologies a ORGREZ

13. 4. 2023

Řady partnerů Svazu moderní energetiky se nově rozšiřují o společnosti JRD GROUP, Millenium Technologies a ORGREZ. Jedná se o tři silné partnery, kteří jsou lídry v oboru s inovacemi zaměřující se na zdravé bydlení, moderní nakládání s odpadem a udržitelnou energetiku. JRD GROUP zastřešuje skupinu firem, kterými jsou JRD Real Estate, JRD Invest, JRD Energo a právě i druhý nový partner svazu společnost Millenium Technologies. Ta se zabývá technologií plazmového zplyňování pro energetické a materiálové využití odpadů. Třetí nový partner, který rozšiřuje řady svazu, společnost ORGREZ,  se věnuje rozvoji a implementaci obnovitelných zdrojů energie, jejich agregaci a akumulaci. Vzájemná spolupráce se svazem přispěje k širšímu využívání a rozvoji obnovitelných zdrojů energie, pomůže vzájemnému sdílení know-how a především propojení s profesionály v oboru. 

„Klíčovým prvkem pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie je jejich neustálé zdokonalování a vyvíjení se. Česká republika zaspala mnoho let v rozvoji obnovitelných zdrojů a konečně je dnes vidět, že se začínáme po dlouhém spánku probouzet a přichází  obrovský boom moderní bezemisní energetiky do všech odvětví ekonomiky. Spoluprací s technologickými lídry získáváme oporu, vzájemné know-how a detailnější vhled do trhu s inovacemi v oblasti efektivních budov, energetického využití odpadu či agregace a akumulace. Promyšlené využití zelené energetiky posiluje energetickou bezpečnost Česka i rychlou dekarbonizaci s přínosy pro náš každodenní život,“ uvedl výkonný ředitel Svazu moderní energetiky Tomáš Buzrla.

JRD GROUP zastřešuje skupinu firem, které jsou lídry inovací ve svých oborech. Divize JRD Real Estate se zaměřuje na udržitelný pozemkový a rezidenční development. JRD Invest se věnuje správě výnosových nemovitostí a zdravému nájemnímu bydlení. JRD Energo se zabývá přípravou, realizací a provozem projektů moderní energetiky. Do skupiny patří také Millenium Technologies dodávající moderní řešení pro zpracování odpadu na bázi plazmového zplyňování.

„Mým zadáním pro všechny divize JRD GROUP je, aby v každou chvíli posouvali své obory k větší ohleduplnosti k životnímu prostředí. Jednou z nejdůležitějších interakcí člověka s přírodou je právě oblast nakládání s odpady a energetika. Oba obory patří mezi klíčové oblasti s velkým potenciálem rozvoje směrem k ekologickým a udržitelným řešením. Jsem přesvědčen, že v rámci společných aktivit ve Svazu moderní energetiky budeme moci ještě více přispět k dalšímu rozvoji ekologického nakládání s odpady a širšímu využívání obnovitelných zdrojů energie,“ uvedl Jan Řežáb, majitel a zakladatel JRD GROUP.

Millenium Technologies, člen JRD Group, přináší na trh převratnou technologii plazmového zplyňování pro energetické a materiálové využití odpadů, jako efektivního, environmentálně šetrného a zcela bezpečného způsobu zpracování a likvidace odpadů. Cenným výstupem procesu je zejména syntézní plyn, který může být zdrojem energie či chemických produktů, např. vodíku.

Svaz moderní energetiky je velmi významnou platformou pro řešení a odstraňování legislativních i technických bariér. Věřím, že se nám v rámci naší společné práce podaří dále zrychlovat rozvoj a využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice a přispět tak k výraznému posunu v dekarbonizaci celé české energetiky,“ doplnil Marek Lang, člen představenstva Millenium Technologies. 

Společnost ORGREZ se více než 60 let věnuje dlouhodobé udržitelnosti energetiky. Od samotného založení tvoří a následuje nejmodernější trendy a zavádí do praxe nové technologie v oblasti zvyšování energetické účinnosti, vyhodnocování a omezování dopadů na životní prostředí či např. měření a diagnostiky v elektrotechnice. V současnosti se společnost ORGREZ věnuje rozvoji a implementaci obnovitelných zdrojů energie, jejich agregaci a akumulaci.

„Energetika se v posledních desetiletích proměnila ve víceoborovou disciplínu. Jediný podnik ji jako celek obsáhne jen velmi obtížně. Věříme, že nám spolupráce se Svazem moderní energetiky přinese propojení s profesionály v oboru a možnost sdílet vzájemné specializace,“ uvedl na závěr Jan Krišpín, člen představenstva a generální ředitel. 

Více informací o společnostech najdete: