Taxonomie: Česko získalo delší čas na přípravu zelených plynů. Nesmí však promeškat přípravu

Taxonomie: Česko získalo delší čas na přípravu zelených plynů. Nesmí však promeškat přípravu

2. 2. 2022

Evropská komise dnes představila finální dokument tzv. taxonomie, který má určit pravidla pro financování udržitelných projektů, jež mohou přispět k ochraně klimatu. Mezi zdroje, které byly označeny za přechodové technologie, byly zahrnuty jaderná energetika a zemní plyn. Svaz moderní energetiky a Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ komentují výsledné nastavení pro nízkouhlíkové plyny.

Oproti návrhu byly odstraněny bližší termíny pro částečné cíle v podílech zeleného vodíku a dalších nízkouhlíkových alternativ pro zemní plyn. Finální dokument počítá s tím, že od roku 2036 budou vznikat pouze projekty založené na nízkouhlíkových plynech. 

Svaz moderní energetiky a Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ oceňují zrušení průběžných milníků na dekarbonizaci plynových zdrojů v taxonomii EU, což dá plynárenskému sektoru delší čas se na stoprocentní spalování nízkoemisních plynů připravit, pokud chtějí dosáhnout na výhodnější financování. „Zároveň je však rok 2035 dostatečně ambiciózní na to, aby členské státy urychlily výstavbu obnovitelných zdrojů, které jsou klíčové pro výrobu zeleného vodíku. Souhlasíme s prohlášením ministra průmyslu a obchodu pana Síkely, že jsme ve výrobě vodíku zaspali. Teď máme šanci to napravit, nejen naši členové jsou připraveni investovat do výroby zeleného vodíku nemalé částky,“ říká Jan Fousek, ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT a předseda představenstva Solární asociace. Výše zmíněné asociace vidí ve vodíku klíčové médium pro sezónní ukládání energie.

„Nastavení taxonomie pro bezuhlíkové plyny dává smysl z pohledu nástupu dostupných technologií. Delší časový horizont nám umožní využít zemní plyn pro odchod teplárenství od uhlí a následně využít vybudovanou infrastrukturu pro přechod na zelené alternativy. Česko však nesmí promeškat delší čas, který jsme dostali na přípravu přechodu k udržitelným řešením. Již letos mohou vznikat nové projekty vyrábějící biometan například z biologicky rozložitelného odpadu, který dnes většinou končí bez využití na skládkách. Postupné zvyšování podílu zelených plynů je spolu s využitím potenciálu úspor energie nejsnadnější cestou, jak zvýšit naši energetickou nezávislost na dodávkách zemního plynu z Ruska,” dodává Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Finální dokument Evropské komise je dostupný zde https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_711

Zdroj foto: Pixabay