Titul Nejlepší připravovaný EPC projekt eoku 2021 putuje do Břeclavi

Titul Nejlepší připravovaný EPC projekt eoku 2021 putuje do Břeclavi

4. 4. 2022

Vítězem jedenáctého ročníku soutěže o Nejlepší připravovaný energetický úsporný projekt se stalo město Břeclav, druhé místo připadlo projektu České pošty a třetí příčku obsadila Nemocnice Na Homolce. Čestné uznání si odnesla města Kladno a Aš. Vyhlašovatelem soutěže je Asociace poskytovatelů energetických služeb.

Jako nejlépe připravený energeticky úsporný projekt řešený metodou energetických služeb se zárukou úspor (EPC) v roce 2021 byl vyhodnocen projekt zahrnující osm objektů v majetku města Břeclav. Odborná porota ve složení Vladimír Sochor (Národní rozvojová banka), Petr Holub (Budovy21), Martin Sedlák (Svaz moderní energetiky) a Jan Kozák (MPO) ocenila komplexní řešení zahrnující využití obnovitelných zdrojů energie, vysokou rozpracovanost projektu, a především jeho replikovatelnost pro další města a obce ČR.

Aktivním energetickým managementem se zabýváme již několik let. Neinvestiční možnosti jsme vyčerpali, proto jsme během dvou let zpracovali tento pro Břeclav pilotní energeticky úsporný projekt, který nám umožní významně snížit náklady na elektřinu, plyn a vodu u našich vybraných škol, zimního stadionu a na objektech městského úřadu.  Kombinace EPC a OPŽP nám otevřela nové možnosti zejména s ohledem na rozpočet města. Překotný vývoj cen elektřiny a plynu dává této práci nový rozměr a jednoznačně ukazuje zvolenou cestu jako správnou. Během několika měsíců začne instalace fotovoltaických panelů, nové vzduchotechniky s rekuperací, LED osvětlení a řady dalších úsporných opatření.“ vysvětluje Martin Černý, vedoucí ekonomického odboru, který je hlavním nositelem energetického managementu.

Jako druhý nejlepší připravovaný EPC projekt loňského roku byl vybrán energeticky úsporný projekt v přepravních uzlech České pošty v Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích. Jedná se o pilotní projekt pro státní podnik, který je s téměř 30 000 zaměstnanci čtvrtým největším zaměstnavatelem u nás. Je to dobrý příklad, jak lze i ve státním sektoru zvyšovat energetickou účinnost objektů, a tedy snižovat náklady na energie a uhlíkovou stopu. Ze všech přihlášených řešení má tento projekt nejvyšší poměr úspor k investicím.

Rozhodli jsme se modernizovat zdroje tepla a související zařízení tepelného hospodářství, osvětlení a snížit spotřebu vody, jejíž cena vzrostla ze posledních dvacet let mnohonásobně. Vše je navrženo tak, aby se nám investice vrátila formou budoucích úspor energie, jejichž výši máme zaručenu ve smlouvě. Riziko za úspěch projektu tudíž ponese poskytovatel energetických služeb. Věřím, že se nám zvolený obchodní model na těchto dvou vybraných lokalitách osvědčí, a následně se stejným způsobem pustíme do dalších objektů,“ říká Stanislav Bock, energetický manažer České pošty s.p.

Třetí místo obsadil EPC projekt, který připravila Nemocnice Na Homolce. Předmětem je rozsáhlá revitalizace 3 areálů za téměř 300 mil. korun s mimořádně širokým spektrem energeticky úsporných opatření v kombinaci se zateplením objektů. Část nákladů bude pokryta dotací z OPŽP. Jedná se už o několikátý projekt tohoto rozsahu ve zdravotnickém zařízení. Je to pochopitelné, protože v nemocnicích, ve školách či v administrativních budovách je potenciál úspor energií velký, a proto se zde metoda EPC skutečně vyplácí.

“ K použití metody EPC jsme se rozhodli díky motivaci krytí způsobilých výdajů formou dotačního bonusu při OPŽP. Metodu EPC tedy aplikujeme bez finančního zapojení, „jen“ jako garanci energetických úspor, potažmo energetického managementu. Zásadní přínos projektu, když opomenu realizaci beztak nutných obměn technologických celků v rámci dotací z OPŽP, spatřujeme především ve standardizaci a postupné profesionalizaci našeho přístupu v hospodaření s energiemi pod dlouhodobým dohledem profesionálů poskytovatele energetických služeb; sekundárně nemocnice sleduje cíl nabyté zkušenosti zhodnotit plánovanou certifikací systému energetického managementu dle normy ISO 50001,“ doplňuje Petr Šanda, vedoucí odboru provozu Nemocnice Na Homolce.

Čestné uznání si odnáší města Aš a Kladno. Posledně jmenované město je 13. nejlidnatějším u nás, ale v oblasti zvyšování energetické účinnosti patří k těm nejprogresivnějším. Kromě aktivní účasti v projektu SPARCS, pomáhá i menším obcím v rámci projektu Sítí energetické účinnosti. Do soutěže O nejlepší připravovaný EPC projekt roku 2021 přihlásilo záměr energeticky úsporně modernizovat 23 městských budov za téměř 200 mil. korun.

Projekt, který vzniká v Aši, bude také skvělým příkladem pro menší města a potvrzením faktu, že i ona mohou významně ovlivnit svoji spotřebu energií a přispět k dekarbonizaci a lepší kvalitě ovzduší. Rozpočty menších měst jsou díky menším příjmům mnohem napjatější než velkých aglomerací a EPC je způsob, jak získat finance i na náročné investice do úsporných opatření. Kromě toho EPC je vždy připravováno s nejvyšší odborně garantovanou péčí, s garantovaným výsledkem a s energetickým následným managementem. Právě EPC tak obcím může pomoci s nedostatkem energetik.

O EPC

Energetické služby se zárukou úspor (z angl. Energy Performance Contracting, zkráceně EPC) zahrnují návrh úsporných opatření, jejich projektování a následnou realizaci. Tato opatření jsou realizována nejčastěji v budovách a zajistí úspory energie, paliv a vody. Pokud zákazník nemá k dispozici volné vlastní finanční zdroje, nebo je potřebuje použít na jiné účely, může poskytovatel energetických služeb nabídnout a poskytnout i financování úsporných opatření, přičemž zákazník tyto investice poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor. Veškerá rizika projektu nese poskytovatel a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, hradí poskytovatel rozdíl. Metoda EPC je mimořádně výhodná pro subjekty s ročními platbami za energie ve výši minimálně 1,5 až 2 mil. korun bez DPH (dle typu budovy). Tam lze zaručit potenciál úspor, ze kterých bude pak postupně hrazena investice do modernizace. Investice realizované v rámci projektů EPC mají běžně návratnost 6 až 10 let.

Metoda EPC je v České republice používána od roku 1994. Během této doby bylo realizováno více než 270 projektů za celkem 4,6 mld. korun, které zákazníkům pomohly uspořit k dnešnímu dni 5,3 mld. korun. Roční souhrn uspořených nákladů na energie ve všech aktivních projektech v ČR činil v roce 2021 více než 400 mil. korun. Nejcitovanějšími projekty jsou realizace v objektech menz a kolejí ČVUT v Praze, Kongresovém centru Praha, v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí a řadě dalších veřejných institucí, ale i v průmyslových objektech. Více o EPC najdete v publikaci 25 let energetických služeb se zárukou úspor nebo na www.energetickesluzby.com