V září proběhne celostátní konference Města budoucnosti 2019

V září proběhne celostátní konference Města budoucnosti 2019

27. 6. 2019

Celostátní konference Města budoucnosti 2019 se uskuteční dne 30. září 2019 v Cubex Centru Praha. Hlavními tématy konference jsou současné problémy měst a obcí a jejich řešení. V rámci programu vystoupí profesionálové jak z řad manažerů municipalit, tak i z oborů pro řešení jednotlivých oblastí, ať se jedná o problematiku mobility, infrastruktury, energetiky, veřejného prostoru a udržitelného rozvoje.

Konference Města budoucnosti 2019 poskytuje diskuzní platformu, na které na jednom místě zástupci měst a obcí hovoří o svých problémech, sdílí své zkušenosti, a společně s odborníky na danou tématiku nachází řešení a přináší odpovědi na současné potřeby pro úspěšné vedení měst a obcí.

Celodenní přednáškový a diskuzní program je rozdělený do několika tématických bloků a součástí konference je také expo zóna určená pro praktickou prezentaci řešení problematiky jednotlivých oblastí.

Podrobnosti o programu naleznete na webových stránkách https://www.mesta-budoucnosti.cz

Partnerem akce je mimo jiné www.obnovitelne.cz