Vláda má schválit návrh přerozdělení 182 mld. Kč z EU na restart ekonomiky. Ten má však zásadní nedostatky

Vláda má schválit návrh přerozdělení 182 mld. Kč z EU na restart ekonomiky. Ten má však zásadní nedostatky

12. 10. 2020

Vláda se tento týden chystá schválit návrh Národního plánu obnovy, který má předurčit alokaci 182 miliard korun z mimořádného fondu obnovy EU. Tyto peníze mají směřovat na pomoc ekonomikám po koronavirové pandemii. Příprava dokumentu, kterou koordinuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), má však zásadní nedostatky, a to zejména v investicích do inovací a energetiky. Svaz moderní energetiky se proto podílel na průřezových připomínkách v rámci projektu Změna k lepšímu (www.klepsimu.cz), které vládu upozorňují na to, že příležitost vytvořit z Česka zemi pro budoucnost zatím vládní strategie nenaplňuje. Firmy a organizace spojené v tomto projektu vládu vyzvaly k jednání a společné revizi strategického dokumentu.

Evropské peníze mají zamířit do celkem šesti oblastí – digitalizace, cirkulární ekonomiky, krajiny, energetiky, energetických úspor a šetrných budov, dopravy a daňových opatřeních. U zásadních oblastí, které se týkají právě investic do snižování české závislosti na spalování fosilních paliv a lepší ochrany krajiny, však chybí podrobnosti, jak chce vláda prostředky z EU využít. Vláda by proto měla podle Svazu moderní energetiky v následujících měsících zahájit debatu s profesními svazy i akademickou sférou a strategii obnovy zásadním způsobem přepracovat.

Česká republika si zaslouží kvalitní restart ekonomiky, a to díky investicím do inovací, udržitelnosti a dobré budoucnosti nás všech. Svaz moderní energetiky chce proto otevřít debatu o navrhovaných změnách a správném přístupu k tvorbě strategie. „Vítáme úmysl ministerstva průmyslu a obchodu využít prostředky na podporu nových obnovitelných zdrojů energie. Bohužel z návrhu není jasný rámec prostředků na rozvoj obnovitelných zdrojů z připravovaného Modernizačního fondu, Fondu spravedlivé transformace (JTF) a nových operačních programů. Díky tomu nelze vyhodnotit, zda je navrhovaná částka cca. 4 miliardy korun odpovídající k dosažení potřebné míry dekarbonizace české energetiky, uvedl Martin Sedlák, programový ředitel Svaz moderní energetiky a doplnil: „Například mezi prioritní oblasti, kam by měla směřovat pozornost vlády, musí patřit 300 tisíc českých domácností, které jsou závislé na spalování uhlí. Přitom právě prostředky na kvalitní renovace jejich obydlí v kombinaci s instalacemi obnovitelných zdrojů tuto závislost odstraní. Díky čistšímu ovzduší v daných místech se zvýší kvalita jejich života.“

Připomínky k návrhu Národního plánu obnovy pro oblast energetiky:

  • Je zapotřebí doplnit, jakou formou se budou evropské peníze přerozdělovat. Ověřeným a velmi efektivním mechanismem jsou aukce nových obnovitelných zdrojů, a to včetně nových solárních parků na brownfieldech, vodních plochách nebo agrovoltaiky.
  • Obecně schází téma zeleného vodíku, od kterého se očekává, že se stane klíčovým nástrojem pro dekarbonizaci evropského průmyslu.
  • Lze uvažovat o podpoře rozvoje akumulace, a to ve formě vytvoření příležitostí pro vybudování továrny na baterie, které by pomohly zachovat automobilový průmysl v ČR či realizaci pilotních projektů systémů Power-to-X ve vazbě k cílům v Národním akčním plánu pro chytré sítě.
  • Návrh vylučuje využití finančních nástrojů pro rekonstrukce státních budov. Přitom například efektivním řešením je využití metody EPC (energetické úspory se zárukou), kdy jsou úspory spláceny z garantovaných úspor. Kombinací finančních nástrojů a investiční podpory by došlo k ekonomickému zefektivnění úspor energie ve státních budovách.
  • Nelze připomínkovat oblast Renovace budov a ochrana ovzduší z důvodů absence podkladů a záměrů na financování. Přesto Svaz doporučuje zaměřit se na efektivní řešení budování zelených střech a renovace vnitrobloků, které pomohou v lokalitě odstraňovat tepelné ostrovy a zvyšovat kvalitu ovzduší a rozvoj energetických společenství v rámci posilování boje proti energetické chudobě.
  • Zároveň by měl být zachován program Nová zelená úsporám s alespoň dvojnásobnou alokací prostředků, včetně podpory samovýroby energie na rodinných a bytových domech. Velkou podporou by pak byla změna legislativy odstraňující znevýhodněné výkupní ceny z malých fotovoltaik zejména na střechách s místní spotřebou výrobce.

K dalším slabým místům vládní strategie patří nevyužití potenciálu digitalizace pro zlepšení kvality ovzduší, materiálových toků nebo modernizace zemědělství. Kapitoly týkající se adaptace na změnu klimatu jsou zcela bez podkladů, takže je nelze komentovat. Svaz moderní energetiky v rámci spolupráce s dalšími firmami a organizacemi spojenými v projektu Změna k lepšímu bude usilovat o otevření expertní debaty k možnostem restartu české ekonomiky, tak abychom vyšli ze současné krize způsobené pandemií koronaviru odolnější a mohli efektivně čelit podstatným problémům spojeným se změnou klimatu.