Vláda Petra Fialy dává šanci modernizaci energetiky

Vláda Petra Fialy dává šanci modernizaci energetiky

7. 1. 2022

Dnes představila vláda Petra Fialy své programové prohlášení. Svaz moderní energetiky vítá zájmena části, ve kterých je jasné, že vládní koalice považuje Zelenou dohodu pro Evropu i obnovitelné zdroje za příležitosti pro Českou republiku.

Po 11 letech stagnace solární energetiky slibuje vláda její restart. „Fotovoltaika se během minulého desetiletí stala nejlevnějším zdrojem energie. Nové projekty vznikaly raketově po celé Evropě, jen Česko si muselo na novou vlnu zájmu o solární energii počkat. Slib vlády Petra Fialy vybudovat během následujících čtyř let sto tisíc nových solární střech je jasným závazkem, že to myslí s modernizací české energetiky vážně,“ hodnotí program vlády Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Dalším významným posunem je závazek rychlejšího útlumu uhlí. Vláda slibuje, že podnikne takové kroky, aby byl možný konec jeho spalování již v roce 2033. Podle Svazu moderní energetiky se Česko může zbavit uhlí, pokud využije možnosti rozvoje obnovitelných zdrojů a začne čerpat potenciál úspor. Jen fotovoltaika může do roku 2030 narůst na 12 tisíc megawattů. „Éra uhlí se blíží ke konci, vláda musí položit základy nové ekonomiky uhelných regionů. Příležitostí pro ně jsou nové projekty obnovitelných zdrojů, ale i výroba baterií. Jedna továrny na baterie pro automobilový průmysl může zaměstnat až třicet tisíc lidí,“ dodává Martin Sedlák.

Přínosy rozvoje obnovitelných zdrojů:

  • Prorůstové scénáře zpracované Centrem pro otázky pro životní prostředí při Univerzitě Karlově ukazují, že lze zvýšit výrobu obnovitelných zdrojů do roku 2030 o zhruba pětinásobek pro fotovoltaiku, na 12 terawatthodin ročně, a pro větrné elektrárny na zhruba sedminásobek proti dnešku, na necelých 5 terawatthodin ročně. 
  • Právě růst nových fotovoltaik či větrných turbín zajistí snížení globálních klimatických škod až o 25 mld. Kč a škod na zdraví, které jsou způsobené emisemi škodlivých látek, až o 6,4 mld. Kč do roku 2030. Zároveň by intenzivní rozvoj obnovitelných zdrojů měl přinést až 108 tisíc nových pracovních míst.

Přínosy výroby baterií v Česku:

  • Kalkulace přínosů ve studii stanovily, že jen v investiční fázi by díky jedné továrně o produkční kapacitě 40 GWh vzniklo zhruba 6 tisíc pracovních míst. Samotný provoz gigafactory by ve výrobě a navazujících dodavatelských firmách vytvořil dalších zhruba 33 035 nových pracovních míst. Provoz gigafactory by zvedl český HDP celkem o 172,1 mld. Kč.