Výsledky průzkumu: lidé chápou moderní energetiku jako příležitost pro Česko

Výsledky průzkumu: lidé chápou moderní energetiku jako příležitost pro Česko

17. 10. 2018

Drtivá většina respondentů se domnívá, že česká vláda má učinit vše pro to, aby se Česko vrátilo na pozici světového průmyslového lídra právě prostřednictvím podpory vývoje a výroby moderních technologií pro energetický průmysl. S názorem souhlasí 82 % dotazovaných. Nejvyšší ohlas nalézá tento pohled u potenciálních voličů ANO a STAN. Data vyplývají z aktuálního výzkumu názorů veřejnosti zpracovaného agenturou Focus pro Svaz moderní energetiky.

„Výsledky průzkumu veřejného mínění jasně potvrzují, že si lidé uvědomují šanci v podobně obrovského balíku příležitostí moderní energetiky. V Česku jsou stovky šikovných firem i tisíce kvalitních techniků a inženýrů, které mohou nabídnout řešení v oblasti vývoje, instalací a provozu obnovitelných zdrojů, baterií nebo elektromobility. Vláda musí přestat brzdit rozvoj nových řešení, která mohou přinést domácnostem i firmám nižší účty za energie a městům čistý vzduch. Bez jasné strategie založené na aktuálních trendech v energetice hrozí, že Česku ujede vlak,“ komentuje výsledky výzkumu Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Další podporu rozvoje moderní energetiky, tedy především využívaní obnovitelných zdrojů, skladovaní energie nebo elektromobility a dalších řešení, si přeje 79 % respondentů. Dále se výzkum zaměřil na faktory, které lidé hledají u moderní energetiky:

Nejvíce lidé na moderní řešeních v energetice oceňují, že výroba a spotřeba energie bude šetrná k životnímu prostředí. Tento přínos považuje za nejdůležitější 87 % dotázaných. Největší ohlas má u voličů TOP 09 nebo sociální demokracie. Současně se k němu nejvíce hlásí mladí lidé nebo obyvatelé Moravskoslezského regionu.

Ekonomickou prosperitu k moderní energetice řadí 85 % dotazovaných. Nejvyšší podporu má u potenciálních voličů STAN, obyvatel Prahy a opět studentů.

„Díky technologickým inovacím v současnosti startuje celosvětová revoluce v energetice, která je mnohem mohutnější a rychlejší, než odhadovaly nejoptimističtější teorie. To je příležitost pro celou Českou republiku. Naše země byla už v dobách první republiky silná v dodávkách technologických celků, včetně těch energetických. Pokud správně uchopíme současný potenciál, máme šanci na tuto tradici navázat a stát se jednou z energeticky nejpokrokovějších zemí na světě. V Energon holdingu chceme tento vývoj ve spolupráci s dalšími podobně smýšlejícími společnostmi podpořit,“ říká Fady Al-Kheir, ředitel pro strategii společnosti Energon holding a. s.

Zvýšení míry energetické soběstačnosti domácností i firem vidí jako důležitý efekt moderní energetiky 85 % respondentů. Jde o klíčový faktor pro potenciální voliče STAN, sociální demokracie, KDU-ČSL, TOP 09 nebo ODS.

Rozvoj moderní energetiky otevře nová pracovní místa, což je důležitý přínos podle 81 % dotázaných. Tento efekt oceňují opět potenciální voliči STAN, ČSSD, TOP 09, KDU-ČSL, ale také ANO. Přínosu v podobně pracovních míst si všímají také lidé žijící v Moravskoslezském kraji.