29. 11. 2021

Ekoinovační fórum – Samovýrobci a energetická společenství jako hybatelé proměny energetiky