Naši partneři

Svaz moderní energetiky je otevřen zájemcům o partnerství z řad firem. Věříme, že společně můžeme zajistit silný hlas pro podporu rozvoje inovativním řešení a budovat příležitosti pro jejich růst české ekonomiky.

Partnery svazu se mohou stát firmy a podniky, kterým je blízké téma rozvoje nových prvků  energetiky. Partnerům nabízíme exkluzivní přístup k novinkám z oblasti moderní energetiky v Česku i ve světě, prezentaci na připravovaných akcích a v plánovaných informačních materiálech.

Partneři Svazu moderní energetiky získají:

  • příležitost spojit svou značku s oblastí moderní energetiky v České republice,
  • příležitost zapojení do aktivit SME ČR v oblasti legislativy nebo veřejných kampaní,
  • možnost využití networkingu napříč členskou základnou Svazu,
  • poradenství v oblastí médií a marketingu od zkušeného týmu SME ČR,
  • zvýhodněnou nabídku prezentace na Obnovitelně.cz, jednom z nejčtenějším zpravodajských portálů z oblasti energetiky v ČR

a mnoho dalšího. Pro více informací neváhejte kontaktovat Tomáše Buzrlu, výkonného ředitele SME ČR, na tomas.buzrla@modernienergetika.cz

Partneři svazu

ČEZ, a. s.

Hlavní partner v oblasti moderní energetiky

ČEZ, a. s.

Kouzlo nové energetiky je v tom, že nabízí řešení prakticky pro každého. My v ČEZ ESCO se snažíme maximálně využít naší odbornosti, abychom zvolili to nejvhodnější pro každého zákazníka, protože jiné potřeby má malý rodinný podnik a jiné středně velké město. Mezi naše zákazníky patří veřejná i soukromá sféra, velké průmyslové společnosti i malé podniky, obce i velkoměsta, kraje i organizace, nemocnice i školy. Zkrátka každý, kdo má zájem o úsporné, spolehlivé a moderní řešení související s energetikou. Naším heslem je individuální přístup, inovativnost, spolehlivost a úspora.“

Kamil Čermák

generální ředitel ČEZ ESCO

Skupina ČEZ je největší energetickou společností v České republice a také jednou z deseti největších energetik v Evropě. Je výrobcem distributorem i prodejcem elektřiny a tepla a obchodníkem s plynem. Nabízí zákazníkům také inovativní produkty a služby z odvětví nové energetiky, které jsou šité na míru jejich potřebám. Jde například o instalaci střešních fotovoltaických elektráren s bateriovými systémy, tepelných čerpadel nebo moderních kotlů. Firmám, obcím a veřejné správě se v tomto ohledu věnuje společnost ČEZ ESCO, která je zaměřena na širokou paletu energetických služeb, včetně komplexních projektů energetických úspor formou EPC. Posláním Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii akcionářům, zákazníkům i celé společnosti, jejím cílem je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života. Skupina ČEZ chce provozovat energetická aktiva maximálně efektivním způsobem a přizpůsobit se rostoucímu podílu decentralizované a bezemisní výroby. Akcie společnosti jsou obchodovány na burzách v Praze a Varšavě. Skupina ČEZ má více než osm milionů zákazníků a přes 30 tisíc zaměstnanců. Více informací o Skupině ČEZ naleznete na www.cez.cz.

ČSOB

HLAVNÍ PARTNER V OBLASTI BANKOVNICTVÍ

ČSOB

„Oblast tradiční energetiky prochází významnou transformací. Nástup inovativních řešení zásadně mění celý sektor. Dekarbonizace energetiky se také dotýká stále více firem a institucí a moderní energetická řešení budou mít zásadní vliv na udržení konkurenceschopnosti českého průmyslu. Pro ČSOB není podpora obnovitelných zdrojů nebo energeticky úsporných projektů ničím novým. Banka již řadu let financuje výstavbu a provoz solárních elektráren a EPC projekty energetických úspor. Sektor energetiky je jednou z klíčových oblastí našich aktivit. Příležitosti vidíme zejména v dalším technologickém rozvoji výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, akumulace energie, kombinované výroby elektřiny a tepla, elektromobilitě, nebo nastupujících energetických digitálních řešení.“

Alois Míka

Senior Energy Expert

Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Je součástí mezinárodní banko-pojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí především v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Skupina ČSOB je tvořena bankou (působí pod obchodními značkami – ČSOB a Poštovní spořitelna) a společnostmi, s nimiž je banka propojena. Finanční skupina ČSOB zahrnuje strategické společnosti v ČR ovládané přímo či nepřímo ČSOB, případně KBC, které nabízejí finanční služby, a to Hypoteční banku, ČSOB Pojišťovnu, Českomoravskou stavební spořitelnu, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management, ČSOB Factoring a skupinu Patria.

JRD GROUP

Partner Svazu moderní energetiky specializovaný na oblast pasivních domů

JRD GROUP

„Naším cílem je zanechávat za sebou pozitivní společenskou stopu. Proto podporujeme aktivity a projekty, které jsou šetrné k životnímu prostředí, investujeme do obnovitelných zdrojů energie a ekologického odstraňování odpadu. Protože pouze udržitelný rozvoj může mít opravdu pozitivní přínos pro společnost i životní prostředí. Podpora Svazu moderní energetiky je tak pro nás přirozeným krokem.“

Jan Řežáb

majitel a zakladatel JRD Group

JRD GROUP zastřešuje skupinu firem, které jsou lídry inovací ve svých oborech. Divize JRD Real Estate se zaměřuje na udržitelný pozemkový a rezidenční development. JRD Invest se věnuje správě výnosových nemovitostí a zdravému nájemnímu bydlení. JRD Energo se zabývá přípravou, realizací a provozem projektů moderní energetiky. Do skupiny patří také Millenium Technologies dodávající moderní řešení pro zpracování odpadu na bázi plazmového zplyňování. Majitelem a zakladatelem JRD Group je vizionář a filantrop Jan Řežáb. Více informací na www.jrdgroup.cz

Millenium Technologies

Partner Svazu moderní energetiky specializovaný na technologie plazmového zplyňování

Millenium Technologies

„V Millenium Technologies přinášíme na trh převratnou technologii plazmového zplyňování pro energetické a materiálové využití odpadů. Díky tomu se odpad stává čistým zdrojem surovin i energie. Věřím proto, že budeme pro Svaz moderní energetiky důležitým parterem a dokážeme využít synergie, které nám vzájemná spolupráce dokáže poskytnout.“

Marek Lang

člen představenstva Millenium Technologies

Millenium Technologies, člen JRD Group, přináší na trh převratnou technologii plazmového zplyňování pro energetické a materiálové využití odpadů, jako efektivního, environmentálně šetrného a zcela bezpečného způsobu zpracování a likvidace odpadů. Cenným výstupem procesu je zejména syntézní plyn, který může být zdrojem energie či chemických produktů, např. vodíku. Více informací na www.millenium-technologies.cz.

Urbanity

PARTNER SVAZU MODERNÍ ENERGETIKY SPECIALIZOVANÝ NA OBLAST VYTVÁŘENÍ UDRŽITELNÝCH KAMPUSŮ

Urbanity

„Ve výrobních kampusech nové generace, které stavíme a rozvíjíme v několika regionech České republiky, vytváříme udržitelné ekosystémy s pozitivním vlivem nejen na zaměstnance, ale i na bezprostřední okolí a místní komunitu. Za klíčovou součást těchto ekosystémů považujeme i propojená zelená energetická řešení. V kampusech proto budujeme moderní komunitní energobloky zahrnující hospodaření s elektřinou, teplem i vodou. Naší vizí je pozitivně přispívat k řešení energetické a enviromentální krize vytvářením čistých, vzájemně propojených a místně vyrobených i využívaných zdrojů energie. Směřujeme k uhlíkové neutralitě, dekarbonizaci a k energetické soběstačnosti.“

Roland Hofman

SPOLUZAKLADATEL SKUPINY URBANITY

URBANITY je nemovitostní skupina, která působí v segmentu prémiových komerčních nemovitostí. Záměrem skupiny je vytváření udržitelných kampusů (včetně udržitelných energetických řešení) s prostředím výrazně orientovaným na potřeby a komfort pracovní části dne zaměstnanců. Urbanity je součástí investiční skupiny M.L.Moran, která byla založena v roce 1996 a specializuje se na dlouhodobé investice zejména ve výrobním průmyslu a start-upech.

Energon Holding

HLAVNÍ PARTNER V OBLASTI TECHNOLOGIÍ

Energon Holding

Díky technologickým inovacím v současnosti startuje celosvětová revoluce v energetice, která je mnohem mohutnější a rychlejší, než odhadovaly nejoptimističtější teorie. Vše žene kupředu tzv. 4D strategie založená na dekarbonizaci, deregulaci, decentralizaci a digitalizaci.

V tomto kontextu začne hrát zásadní úlohu akumulace energie a digitální řízení jejího životního cyklu – od výroby a přenosu až po ukládání a spotřebu. Celosvětově dojde ke skokovému rozvoji moderní energetiky. To je příležitost pro celou Českou republiku.

Naše země byla už v dobách první republiky silná v dodávkách technologických celků, včetně těch energetických. Pokud správně uchopíme současný potenciál, máme šanci na tuto tradici navázat a stát se jednou z energeticky nejpokrokovějších zemí na světě. V Energon holdingu chceme tento vývoj ve spolupráci s dalšími podobně smýšlejícími společnostmi podpořit.“

Fady Al-Kheir

Strategický rozvoj

Energon holding tvoří převážně technologické společnosti. Sedm z nich se věnuje různým oblastem energetiky, od tradičních až po vyloženě inovativní. Díky jejich vzájemné spolupráci holding pokrývá nebývale ucelené portfolio energetických služeb, které šije na míru potřebám svých zákazníků.

Zakládající společnost Energon Dobříš se už 20 let zabývá výstavbou a údržbou energetických sítí, geodetickými pracemi a výstavbou energetických zařízení NN a VN, od trafostanic a stožárů elektrického vedení až po pokládky kabelů.

Firma Energon stavební se zaměřuje na projektování, realizaci staveb a sanační práce v energetice NN, VN a VVN. Řeší i drobné pozemní, inženýrské a vodohospodářské stavby.

Společnost Energon Energo od roku 2017 rozšířila působnost holdingu o oblast VVN a ZVN. Kromě rozvoden staví, rekonstruuje a udržuje i další elektrická zařízení bez rozdílu napětí.

Moderní energetiku reprezentuje společnost S-Power Energies, která jako jediná cílí na koncové zákazníky. Instaluje střešní solární elektrárny, které kombinuje s bateriovými systémy na ukládání přebytků. Ve svém oboru je od roku 2017 jedničkou na českém trhu.

Další společností je Energon Advanced Energetics – firma, která staví na klíč komplexní EPC celky včetně fotovoltaických, větrných a vodních elektráren a velkokapacitní bateriové systémy. Nedávno představila unikátní „all-in-one“ bateriový kontejner o kapacitě 1,3 MWh.

Úzce spolupracuje s firmou Buildsys, která patří k největším hráčům na českém trhu v oboru automatizace komerčních budov a průmyslových areálů. V současnosti řeší kompletní řízení technologií v obrovském závodě Jaguar-Land Rover na Slovensku. Pro zmíněný bateriový kontejner Buildsys vyvinul klíčový prvek – řídicí systém, který ovládá veškeré funkcionality.

Portfolio uzavírá společnost Solid Power Distribution, která je distributorem komponentů pro

solární elektrárny – od fotovoltaických panelů přes měniče až po baterie a další příslušenství. Vedle dodavatelské činnosti poskytuje také odborná školení pro instalační firmy a vyvíjí i vlastní technologie.

SOLEK HOLDING SE

Partner SVAZU MODERNÍ ENERGETIKY SPECIALIZOVANÝ NA OBLAST velkých střešních a pozemních instalací fotovoltaiky

SOLEK HOLDING SE

„V Česku dochází k energetické revoluci zdola, navíc s podporou vlády, což je jen dobře. Energetická nezávislost Česka se totiž neobejde bez rychlé a odpovědné výstavby vlastních udržitelných projektů. Ty solární jsou proto strategickým řešením. My v SOLEK se znalostmi, které máme ze zahraničí, chceme v Česku v nejbližších třech letech vybudovat elektrárny o výkonu v řádu stovek megawatt. Máme zkušenost s výstavbou malých elektráren i projektů jejichž instalovaný výkon přesahuje 10 megawatt. Dohromady máme k říjnu 2022 připojeno již 212 MW v Evropě a Latinské Americe. V případě komerčních a komunitních střech ale můžeme plně využít naše zkušenosti s návrhy velmi komplexních projektů a jejich zapojováním do distribuční sítě. A česká energetika zase může využít svůj udržitelný potenciál. Jsem rád, že jsme se stali členem Svazu moderní energetiky a můžeme tak společně posunout českou energetiku zase o kus dál.“

Zdeněk Sobotka

Group CEO and founder

Skupina SOLEK byla založena v roce 2010. Specializuje se na obnovitelné zdroje energie, tedy devolopuje, staví, vlastní a provozuje desítky solárních elektráren napříč Evropou a Latinskou Amerikou. Jejich solární elektrárny úspěšně operují na území Česka, Slovenska, Kypru, Rumunska, a především v Chile. Další trhy, kde SOLEK již vstoupil na trh je Francie, Španělsko, Maďarsko a Kolumbie. Vzhledem k aktuální energetické krizi se Skupina vrátila v roce 2022 také do Česka, kde pracuje na nových projektech. Jak u nás, tak na evropských trzích, které jsou krizí také zasaženy. Více na webu www.solek.com

Solar Design

Partner Svazu moderní energetiky specializovaný na oblast instalací fotovoltaiky na průmyslových budovách a agrivoltaiky

Solar Design

„Projektování fotovoltaických elektráren pro nás znamená, že aktivně rozvíjíme a podporujeme inovativní postupy v oblasti obnovitelných zdrojů a zároveň respektujeme ekologické postoje. Díky bohatým zkušenostem ze stavebnictví, vedení velkých zakázek a komplexních projektů po celé České republice je úspěch společnosti Solar Design postaven na dlouhodobých pracovních vztazích, které vyžadují zaměření na profesionalitu a spokojnost klientů, aby bylo dosaženo nejlepšího řešení.“

Tomáš Minařík

CEO Solar Design s.r.o.

Solar Design s.r.o. je společnost zaměřená na solární energetiku, moderní a inovativní technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie a investice do tohoto sektoru. Uvědomují si význam inovativních řešení v energetice a jejich začlenění do každodenního života jednotlivců, podniků. To vše s důrazem na soběstačnost, nezávislost a decentralizaci energetického sektoru jako klíč ke stabilitě. Více informací na www.solardesign.cz.

Phoenix Contact

Hlavní partner pro oblast elektromobility

Phoenix Contact

Jsme si vědomi své odpovědnosti za společnost a životní prostředí. S naší vizí plně elektrifikované společnosti („All Electric Society“) postavené na obnovitelných zdrojích vytváříme podmínky k udržitelnému jednání i pro naše zákazníky. Udržitelnou budoucnost vidíme v chytrých komponentech a řešeních v oblasti rozsáhlé elektrifikace, síťového propojení a komplexní automatizace. Řešení od společnosti Phoenix Contact se používají všude tam, kde procesy probíhají automaticky (např. v průmyslových výrobních zařízeních, v oblasti obnovitelných energií či elektromobility, v infrastruktuře nebo u komplexních přístrojových připojení). Naše produkty se používají tam, kde má být propojen, rozdělen a řízen tok elektrického proudu nebo dat. Kdykoliv stojíte před úkolem v oblasti elektrotechnického inženýrství, máme pro vás nejlepší řešení.

Martin Lahoda

Jednatel společnosti

Phoenix Contact je světovým dodavatelským lídrem a inovátorem v oblasti elektrifikace, propojení do sítí, automatizace a inteligentních řešení. Pobočka Phoenix Contact byla v České republice založena v roce 1993 a sídlí v Brně. Součástí brněnské kanceláře je i velký showroom, kde si zákazníci mohou prohlédnout vybrané výrobky firmy. Samozřejmostí je odborné poradenství, osobní přístup a porozumění potřebám zákazníka.

Phoenix Contact se sídlem v Německu je rodinnou firmou, která v roce 2023 oslaví 100 let od svého vzniku. Má pobočky ve více než 100 zemích světa. Klade také důraz na investice do interních i externích start-upů s cílem posunout „All Electric Society“ kupředu. Řešeními pro elektrifikaci, síťové propojení a automatizaci firma Phoenix Contact přispívá světu, v němž může obnovitelnou energii využívat každý. Více informací o společnosti najdete:  www.phoenixcontact.com/cs-cz

TEDOM

Partner SVAZU MODERNÍ ENERGETIKY SPECIALIZOVANÝ NA OBLAST kogeneračních jednotek

TEDOM

„Naší vizí je posunout se od pouhé výroby kogeneračních jednotek ke smart energetice, tedy novému modelu energetiky, který charakterizuje zejména decentralizace různých energetických zdrojů. Plné využiti potenciálu kogenerační jednotky, fotovoltaické elektrárny či jakéhokoli malého zdroje energie je totiž možné pouze jeho sdružením do agregačního bloku s podobnými zdroji.“

Vladimír Hlavinka

Generální ředitel a první místopředseda představenstva TEDOM a.s.

TEDOM a.s. je česká strojírenská firma v Třebíči, kterou založil v roce 1991 Ing. Josef Jeleček. Název TEDOM vznikl jako zkratka slov TEplo DOMova. Původně začínali s jedním modelem kogenerační jednotky o výkonu 22 kW. Vzápětí přibyly další typy s vyššími výkony a vedle jednotek na zemní plyn  se pustili i do vývoje jednotek spalujících bioplyn. Dnes již nabízí desítky kogeneračních jednotek na zemní plyn i bioplyn s výkonem od 7 kW do 10 MW. Kromě samostatných kogeneračních jednotek dodávají i komplexní projekty na klíč, které zahrnují projektovou dokumentaci, dodávku technologií a výstavbu celého energetického zdroje. Od roku 2003 mají vlastní vývoj a výrobu motorů TEDOM. Kogenerační jednotky s těmito motory tvoří zaklad produktové nabídky.

Se skupinou ČEZ v roce 2010 založili společný podnik ČEZ Energo, kde provozují přes sto kogeneračních jednotek zapojených do virtuální elektrárny o celkovém elektrickém výkonu téměř 100  MW. Dále provozují energetické zdroje na skládkách komunálního odpadu, v nichž ročně vyrobí desítky tisíc megawatthodin zelené elektřiny. Disponují také rozsáhlou servisní sítí, jejíž součástí je i dálkový online monitoring provozu kogeneračních jednotek.

Na podzim 2016 TEDOM koupil německou firmu SCHNELL, předního dodavatele kogeneračních jednotek pro bioplynové stanice. Počet zaměstnanců ve skupině TEDOM se tak zvýšil na 900 a počet společných referenci přesáhl 8000 kogeneračních jednotek.

ORGREZ

Partner Svazu moderní energetiky specializovaný na rozvoj a implementaci obnovitelných zdrojů energie, jejich agregaci a akumulaci

ORGREZ

„Energetika nového tisíciletí potřebuje nejen stabilitu, ale i flexibilitu. V obou odvětvích jsme doma a přinášíme naši racionalitu do udržování a rozvoje bezpečné energetiky. Naše rozsáhlé zkušenosti v kombinaci s nejnovějšími přístupy umožňují řešit i ty největší výzvy, které moderní energetika přináší.“

Jan Krišpín

Člen představenstva a generální ředitel ORGREZ

Společnost ORGREZ se více než 60 let věnuje dlouhodobé udržitelnosti energetiky. Od samotného založení tvoří a následuje nejmodernější trendy a zavádí do praxe nové technologie v oblasti zvyšování energetické účinnosti, vyhodnocování a omezování dopadů na životní prostředí či např. měření a diagnostiky v elektrotechnice. V současnosti se společnost ORGREZ věnuje rozvoji a implementaci obnovitelných zdrojů energie, jejich agregaci a akumulaci. Více informací na www.orgrez.cz

Knauf Insulation

Partner Svazu moderní energetiky specializovaný na oblast izolačních materiálů

Knauf Insulation

„Budovy jsou bohužel často trochu opomíjenou součástí energetického systému. Při diskusích o něm se často soustředíme jen na zdroje a infrastrukturu, ale přitom budovy jsou odpovědné za 40 % spotřeby energie a 37 % emisí CO2. Víme také, že 80 % budov, které tu budou v roce 2050, již dnes stojí. Potenciál úspor energie v budovách je obrovský a zásadní zvýšení tempa komplexních renovací všech typů budov je pro dekarbonizaci ČR a Evropy zcela zásadní. Toto vše je již dlouho známé a množství prostředků, které jsou na renovace v různých programech a fondech vyčleněné, je obrovské. Není to ale jen o penězích, renovace jsou komplexní problém a čím dál větší roli hraje odbourávání nefinančních bariér, na němž musí spolupracovat firmy a stakeholdeři v mnoha oborech.“

Ondřej Šrámek

Director Corporate Affairs Eastern Europe at Knauf Insulation

Knauf Insulation je jednou z hlavních a nejrychleji rostoucích firem v izolačních materiálech s více než 30 letou historií. Zaměřují se na komplexní řešení ve snižování energetické náročnosti pro bytové a nebytové stavby.

Knauf Insulation zaměstnává přes 5000 zaměstnanců ve více než 35 zemích a vyrábí ve více než 30 výrobních závodech. Společnost vstoupila na český trh v roce 2005. V roce 2006 byl v Krupce u Teplic zprovozněn jeden z nejmodernějších závodů na výrobu skelné vlny v Evropě. Akvizicí společnosti Heraklith v roce 2007 rozšířil Knauf Insulation svoje působení také na Slovensko. Závod v Nové Bani vyrábí izolace z kamenné vlny. 

Knauf Insulation klade velký důraz na životní prostředí, takže při výrobě nedochází k žádným emisím vypouštěným do vody ani půdy. Emise do ovzduší díky použití nejmodernějších technologií nastavují nová měřítka v oblasti výroby minerální izolace. Jejich skelná minerální vlna vyráběná v Krupce je z 70-80% vyráběna z recyklovaného skla. Díky důrazu na co nejšetrnější nakládání s energií ve výrobě se energie vložená do našich výrobků vrátí po zateplení domu již během několika měsíců a za dobu celé své životnosti se vrátí několikaset-násobně.

Více informací o společnost najdete na webu www.knaufinsulation.com.

Linde Material Handling

Partner SVAZU MODERNÍ ENERGETIKY SPECIALIZOVANÝ NA OBLAST technologií

Linde Material Handling

„V Linde Material Handling si uvědomujeme, jak obrovský je potenciál úspor na straně našich zákazníků, pokud budou používat pohonné hmoty a energie správným způsobem a jak naše činnost může přispět k ochraně životního prostředí ve všech regionech České republiky, zejména v ohrožených oblastech průmyslových aglomerací. V roce 2019 jsme se stali partnerem Svazu moderní energetiky nejenom proto, abychom aktivně podpořili nástup nových technologií, ale také abychom přispěli našimi zkušenostmi z oblasti pohonu flotil manipulační techniky na CNG a vodík, které Linde Material Handling dlouhodobě provozuje.“

David Čepek

Ředitel a jednatel společnosti Linde Material Handling

Linde Material Handling patří mezi světové nejvýznamnější dodavatele intralogistických řešení a manipulační techniky. Společnost v České republice dlouhodobě patří mezi průkopníky alternativních pohonů, od roku 2006 dodává intralogistická řešení založená na pohonu vysokozdvižných vozíků na CNG. Potřebná technologie je dodávána včetně plnicích stanic a přináší svým uživatelům typicky více než 50% úsporu na náklady na pohonné hmoty ve srovnání s konvenčními palivy. Od roku 2008 se Linde Material Handling intenzivně zabývá pohonem manipulační techniky na vodíkový pohon (palivové články) a má v tomto oboru zkušenosti z dlouhodobých projektů, jako je například pohon manipulační techniky ve výrobním závodě BMW v Lipsku nebo aplikace vozíků na palivové články v rakouské firmě DB Schenker. Unikátní projekt Linde Energy Management pomáhá provozovatelům skladů minimalizovat náklady na energie a palivo pro pohon manipulační techniky a zlepšovat životní prostředí ve firmách a jejich okolí. Výhodou Linde Energy Managementu je, že doporučí nejvýhodnější druh pohonu s ohledem na konkrétní provoz a naopak bez ohledu na běžné technologické limity, protože vozíky Linde jsou dodávány ve variantách pro všechny základní i alternativní druhy pohonu, tedy pro motorovou naftu, CNG, LPG, Li-Ion baterie, Pb baterie a palivové články (H2). Česká pobočka Linde Material Handling pro své zákazníky vždy dokáže nalézt řešení pohonu manipulační techniky, které je z dlouhodobého hlediska nejvýhodnější.

Columbus Energy a.s.

Partner SVAZU MODERNÍ ENERGETIKY SPECIALIZOVANÝ NA OBLAST instalací střešní fotovoltaiky na firmy, rodinné a bytové domy

Columbus Energy a.s.

„Zpřístupňujeme moderní energetiku a technologické inovace domácnostem, firmám i obcím v celé České republice. Ekosystém Columbus zahrnuje nejen řešení pro ekologickou výrobu a ukládání elektřiny, ale také pro vytápění, ohřev vody a nabíjení elektromobilu. A to vše propojené a ovládané online z jednoho místa.

Věříme, že trend uhlíkové neutrality a dekarbonizace energetiky bude dále akcelerovat a moderní technologie se brzy stanou standardem při realizaci nebo rekonstrukci každé budovy. 

V DNA Columbusu máme uloženy hodnoty #tempo, #talent, #technologie a #péče.“

Petr Vaverka

Člen dozorčí rady Columbus Energy

Columbus Energy a.s. je součástí kapitálové skupiny Columbus Group, kterou tvoří více než 120 společností. Mateřská společnost Columbus Energy S.A. se sídlem v Krakově a více než 3 000 zaměstnanci patří mezi lídry na polském trhu, kde má s více než 60 000 instalacemi podíl 28 % na maloobchodním trhu a 17 % v B2B segmentu.

Součástí skupiny je například také New Energy Investments, která se zabývá výstavbou solárních farem. V portfoliu rozvojových projektů jsou velké solární parky s plánovaným výkonem více než 5 GW. Dále má Columbus podíl ve startupu Saule Technologies, což je firma z oblasti nanotechnologií, která se zabývá vývojem tištěných perovskitových solárních článků.

Více informací o společnosti naleznete na www.columbusenergy.cz

Doucha Šikola advokáti s.r.o.

HLAVNÍ PARTNER V OBLASTI PRÁVNÍCH SLUŽEB

Doucha Šikola advokáti s.r.o.

„Moderní energetika není jen změna technologie výroby energie z fosilní na obnovitelné zdroje a decentralizace. Je to i zásadní změna pravidel fungování, tedy zákonů, vyhlášek a kodexů. Je jen málo oborů, kde by právo tak pokulhávalo za technologickým vývojem, jako právě v energetice. Je nám ctí přispívat prostřednictvím spolupráce se Svazem moderní energetiky k tomu, aby její pravidla byla jasná, férová a vymahatelná.“

Pavel Doucha

partner, advokát

Doucha Šikola advokáti je jedinou českou advokátní kanceláří, zaměřenou výhradně na klienty z oboru energetiky a především energetiky obnovitelných zdrojů. Patří mezi ně provozovatelé výroben elektřiny a tepla, obchodníci s elektřinou, distribuční společnosti, ale například i bankovní domy financující energetické projekty.  Partneři advokátní kanceláře, Pavel Doucha a Luděk Šikola poskytují právní poradenství klientům v tomto oboru již od roku 2009. Kancelář si zakládá na tom, že úspěšné právní poradenství v tak složitém oboru se neobejde bez znalosti technické a ekonomické stránky podnikání v energetice. V tomto ohledu těží z propojení s partnerskou poradenskou společností DS Energy Consulting s.r.o. Klientům tak je schopna poskytnout komplexní balíček všech typů poradenství v energetice.