Naši partneři

Svaz moderní energetiky je otevřen zájemcům o partnerství z řad firem. Věříme, že společně můžeme zajistit silný hlas pro podporu rozvoje inovativním řešení a budovat příležitosti pro jejich růst české ekonomiky.

Partnery svazu se mohou stát firmy a podniky, kterým je blízké téma rozvoje nových prvků  energetiky. Partnerům nabízíme exkluzivní přístup k novinkám z oblasti moderní energetiky v Česku i ve světě, prezentaci na připravovaných akcích a v plánovaných informačních materiálech.

Partneři Svazu moderní energetiky získají:

  • příležitost spojit svou značku s oblastí moderní energetiky v České republice,
  • příležitost zapojení do aktivit SME ČR v oblasti legislativy nebo veřejných kampaní,
  • možnost využití networkingu napříč členskou základnou Svazu,
  • poradenství v oblastí médií a marketingu od zkušeného týmu SME ČR,
  • zvýhodněnou nabídku prezentace na Obnovitelně.cz, jednom z nejčtenějším zpravodajských portálů z oblasti energetiky v ČR

a mnoho dalšího. Pro více informací neváhejte kontaktovat Tomáše Buzrlu, výkonného ředitele SME ČR, na tomas.buzrla@modernienergetika.cz

Partneři svazu

ČEZ, a. s.

Hlavní partner v oblasti moderní energetiky

ČEZ, a. s.

Kouzlo nové energetiky je v tom, že nabízí řešení prakticky pro každého. My v ČEZ ESCO se snažíme maximálně využít naší odbornosti, abychom zvolili to nejvhodnější pro každého zákazníka, protože jiné potřeby má malý rodinný podnik a jiné středně velké město. Mezi naše zákazníky patří veřejná i soukromá sféra, velké průmyslové společnosti i malé podniky, obce i velkoměsta, kraje i organizace, nemocnice i školy. Zkrátka každý, kdo má zájem o úsporné, spolehlivé a moderní řešení související s energetikou. Naším heslem je individuální přístup, inovativnost, spolehlivost a úspora.“

Kamil Čermák

generální ředitel ČEZ ESCO

Skupina ČEZ je největší energetickou společností v České republice a také jednou z deseti největších energetik v Evropě. Je výrobcem distributorem i prodejcem elektřiny a tepla a obchodníkem s plynem. Nabízí zákazníkům také inovativní produkty a služby z odvětví nové energetiky, které jsou šité na míru jejich potřebám. Jde například o instalaci střešních fotovoltaických elektráren s bateriovými systémy, tepelných čerpadel nebo moderních kotlů. Firmám, obcím a veřejné správě se v tomto ohledu věnuje společnost ČEZ ESCO, která je zaměřena na širokou paletu energetických služeb, včetně komplexních projektů energetických úspor formou EPC. Posláním Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii akcionářům, zákazníkům i celé společnosti, jejím cílem je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života. Skupina ČEZ chce provozovat energetická aktiva maximálně efektivním způsobem a přizpůsobit se rostoucímu podílu decentralizované a bezemisní výroby. Akcie společnosti jsou obchodovány na burzách v Praze a Varšavě. Skupina ČEZ má více než osm milionů zákazníků a přes 30 tisíc zaměstnanců. Více informací o Skupině ČEZ naleznete na www.cez.cz.

ČSOB

HLAVNÍ PARTNER V OBLASTI BANKOVNICTVÍ

ČSOB

„Oblast tradiční energetiky prochází významnou transformací. Nástup inovativních řešení zásadně mění celý sektor. Dekarbonizace energetiky se také dotýká stále více firem a institucí a moderní energetická řešení budou mít zásadní vliv na udržení konkurenceschopnosti českého průmyslu. Pro ČSOB není podpora obnovitelných zdrojů nebo energeticky úsporných projektů ničím novým. Banka již řadu let financuje výstavbu a provoz solárních elektráren a EPC projekty energetických úspor. Sektor energetiky je jednou z klíčových oblastí našich aktivit. Příležitosti vidíme zejména v dalším technologickém rozvoji výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, akumulace energie, kombinované výroby elektřiny a tepla, elektromobilitě, nebo nastupujících energetických digitálních řešení.“

Alois Míka

Senior Energy Expert

Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Je součástí mezinárodní banko-pojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí především v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Skupina ČSOB je tvořena bankou (působí pod obchodními značkami – ČSOB a Poštovní spořitelna) a společnostmi, s nimiž je banka propojena. Finanční skupina ČSOB zahrnuje strategické společnosti v ČR ovládané přímo či nepřímo ČSOB, případně KBC, které nabízejí finanční služby, a to Hypoteční banku, ČSOB Pojišťovnu, Českomoravskou stavební spořitelnu, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management, ČSOB Factoring a skupinu Patria.

Energon Holding

HLAVNÍ PARTNER V OBLASTI TECHNOLOGIÍ

Energon Holding

Díky technologickým inovacím v současnosti startuje celosvětová revoluce v energetice, která je mnohem mohutnější a rychlejší, než odhadovaly nejoptimističtější teorie. Vše žene kupředu tzv. 4D strategie založená na dekarbonizaci, deregulaci, decentralizaci a digitalizaci.

V tomto kontextu začne hrát zásadní úlohu akumulace energie a digitální řízení jejího životního cyklu – od výroby a přenosu až po ukládání a spotřebu. Celosvětově dojde ke skokovému rozvoji moderní energetiky. To je příležitost pro celou Českou republiku.

Naše země byla už v dobách první republiky silná v dodávkách technologických celků, včetně těch energetických. Pokud správně uchopíme současný potenciál, máme šanci na tuto tradici navázat a stát se jednou z energeticky nejpokrokovějších zemí na světě. V Energon holdingu chceme tento vývoj ve spolupráci s dalšími podobně smýšlejícími společnostmi podpořit.“

Fady Al-Kheir

Strategický rozvoj

Energon holding tvoří převážně technologické společnosti. Sedm z nich se věnuje různým oblastem energetiky, od tradičních až po vyloženě inovativní. Díky jejich vzájemné spolupráci holding pokrývá nebývale ucelené portfolio energetických služeb, které šije na míru potřebám svých zákazníků.

Zakládající společnost Energon Dobříš se už 20 let zabývá výstavbou a údržbou energetických sítí, geodetickými pracemi a výstavbou energetických zařízení NN a VN, od trafostanic a stožárů elektrického vedení až po pokládky kabelů.

Firma Energon stavební se zaměřuje na projektování, realizaci staveb a sanační práce v energetice NN, VN a VVN. Řeší i drobné pozemní, inženýrské a vodohospodářské stavby.

Společnost Energon Energo od roku 2017 rozšířila působnost holdingu o oblast VVN a ZVN. Kromě rozvoden staví, rekonstruuje a udržuje i další elektrická zařízení bez rozdílu napětí.

Moderní energetiku reprezentuje společnost S-Power Energies, která jako jediná cílí na koncové zákazníky. Instaluje střešní solární elektrárny, které kombinuje s bateriovými systémy na ukládání přebytků. Ve svém oboru je od roku 2017 jedničkou na českém trhu.

Další společností je Energon Advanced Energetics – firma, která staví na klíč komplexní EPC celky včetně fotovoltaických, větrných a vodních elektráren a velkokapacitní bateriové systémy. Nedávno představila unikátní „all-in-one“ bateriový kontejner o kapacitě 1,3 MWh.

Úzce spolupracuje s firmou Buildsys, která patří k největším hráčům na českém trhu v oboru automatizace komerčních budov a průmyslových areálů. V současnosti řeší kompletní řízení technologií v obrovském závodě Jaguar-Land Rover na Slovensku. Pro zmíněný bateriový kontejner Buildsys vyvinul klíčový prvek – řídicí systém, který ovládá veškeré funkcionality.

Portfolio uzavírá společnost Solid Power Distribution, která je distributorem komponentů pro

solární elektrárny – od fotovoltaických panelů přes měniče až po baterie a další příslušenství. Vedle dodavatelské činnosti poskytuje také odborná školení pro instalační firmy a vyvíjí i vlastní technologie.

Phoenix Contact

Hlavní partner pro oblast elektromobility

Phoenix Contact

Jsme si vědomi své odpovědnosti za společnost a životní prostředí. S naší vizí plně elektrifikované společnosti („All Electric Society“) postavené na obnovitelných zdrojích vytváříme podmínky k udržitelnému jednání i pro naše zákazníky. Udržitelnou budoucnost vidíme v chytrých komponentech a řešeních v oblasti rozsáhlé elektrifikace, síťového propojení a komplexní automatizace. Řešení od společnosti Phoenix Contact se používají všude tam, kde procesy probíhají automaticky (např. v průmyslových výrobních zařízeních, v oblasti obnovitelných energií či elektromobility, v infrastruktuře nebo u komplexních přístrojových připojení). Naše produkty se používají tam, kde má být propojen, rozdělen a řízen tok elektrického proudu nebo dat. Kdykoliv stojíte před úkolem v oblasti elektrotechnického inženýrství, máme pro vás nejlepší řešení.

Martin Lahoda

Jednatel společnosti

Phoenix Contact je světovým dodavatelským lídrem a inovátorem v oblasti elektrifikace, propojení do sítí, automatizace a inteligentních řešení. Pobočka Phoenix Contact byla v České republice založena v roce 1993 a sídlí v Brně. Součástí brněnské kanceláře je i velký showroom, kde si zákazníci mohou prohlédnout vybrané výrobky firmy. Samozřejmostí je odborné poradenství, osobní přístup a porozumění potřebám zákazníka.

Phoenix Contact se sídlem v Německu je rodinnou firmou, která v roce 2023 oslaví 100 let od svého vzniku. Má pobočky ve více než 100 zemích světa. Klade také důraz na investice do interních i externích start-upů s cílem posunout „All Electric Society“ kupředu. Řešeními pro elektrifikaci, síťové propojení a automatizaci firma Phoenix Contact přispívá světu, v němž může obnovitelnou energii využívat každý. Více informací o společnosti najdete:  www.phoenixcontact.com/cs-cz

JRD GROUP

Partner Svazu moderní energetiky specializovaný na oblast pasivních domů

JRD GROUP

„Naším cílem je zanechávat za sebou pozitivní společenskou stopu. Proto podporujeme aktivity a projekty, které jsou šetrné k životnímu prostředí, investujeme do obnovitelných zdrojů energie a ekologického odstraňování odpadu. Protože pouze udržitelný rozvoj může mít opravdu pozitivní přínos pro společnost i životní prostředí. Podpora Svazu moderní energetiky je tak pro nás přirozeným krokem.“

Jan Řežáb

majitel a zakladatel JRD Group

JRD GROUP zastřešuje skupinu firem, které jsou lídry inovací ve svých oborech. Divize JRD Real Estate se zaměřuje na udržitelný pozemkový a rezidenční development. JRD Invest se věnuje správě výnosových nemovitostí a zdravému nájemnímu bydlení. JRD Energo se zabývá přípravou, realizací a provozem projektů moderní energetiky. Do skupiny patří také Millenium Technologies dodávající moderní řešení pro zpracování odpadu na bázi plazmového zplyňování. Majitelem a zakladatelem JRD Group je vizionář a filantrop Jan Řežáb. Více informací na www.jrdgroup.cz

Millenium Technologies

Partner Svazu moderní energetiky specializovaný na technologie plazmového zplyňování

Millenium Technologies

„V Millenium Technologies přinášíme na trh převratnou technologii plazmového zplyňování pro energetické a materiálové využití odpadů. Díky tomu se odpad stává čistým zdrojem surovin i energie. Věřím proto, že budeme pro Svaz moderní energetiky důležitým parterem a dokážeme využít synergie, které nám vzájemná spolupráce dokáže poskytnout.“

Marek Lang

člen představenstva Millenium Technologies

Millenium Technologies, člen JRD Group, přináší na trh převratnou technologii plazmového zplyňování pro energetické a materiálové využití odpadů, jako efektivního, environmentálně šetrného a zcela bezpečného způsobu zpracování a likvidace odpadů. Cenným výstupem procesu je zejména syntézní plyn, který může být zdrojem energie či chemických produktů, např. vodíku. Více informací na www.millenium-technologies.cz.

Urbanity

PARTNER SVAZU MODERNÍ ENERGETIKY SPECIALIZOVANÝ NA OBLAST VYTVÁŘENÍ UDRŽITELNÝCH KAMPUSŮ

Urbanity

„Ve výrobních kampusech nové generace, které stavíme a rozvíjíme v několika regionech České republiky, vytváříme udržitelné ekosystémy s pozitivním vlivem nejen na zaměstnance, ale i na bezprostřední okolí a místní komunitu. Za klíčovou součást těchto ekosystémů považujeme i propojená zelená energetická řešení. V kampusech proto budujeme moderní komunitní energobloky zahrnující hospodaření s elektřinou, teplem i vodou. Naší vizí je pozitivně přispívat k řešení energetické a enviromentální krize vytvářením čistých, vzájemně propojených a místně vyrobených i využívaných zdrojů energie. Směřujeme k uhlíkové neutralitě, dekarbonizaci a k energetické soběstačnosti.“

Roland Hofman

SPOLUZAKLADATEL SKUPINY URBANITY

URBANITY je nemovitostní skupina, která působí v segmentu prémiových komerčních nemovitostí. Záměrem skupiny je vytváření udržitelných kampusů (včetně udržitelných energetických řešení) s prostředím výrazně orientovaným na potřeby a komfort pracovní části dne zaměstnanců. Urbanity je součástí investiční skupiny M.L.Moran, která byla založena v roce 1996 a specializuje se na dlouhodobé investice zejména ve výrobním průmyslu a start-upech.

SOLEK HOLDING SE

Partner SVAZU MODERNÍ ENERGETIKY SPECIALIZOVANÝ NA OBLAST velkých střešních a pozemních instalací fotovoltaiky

SOLEK HOLDING SE

„V Česku dochází k energetické revoluci zdola, navíc s podporou vlády, což je jen dobře. Energetická nezávislost Česka se totiž neobejde bez rychlé a odpovědné výstavby vlastních udržitelných projektů. Ty solární jsou proto strategickým řešením. My v SOLEK se znalostmi, které máme ze zahraničí, chceme v Česku v nejbližších třech letech vybudovat elektrárny o výkonu v řádu stovek megawatt. Máme zkušenost s výstavbou malých elektráren i projektů jejichž instalovaný výkon přesahuje 10 megawatt. Dohromady máme k říjnu 2022 připojeno již 212 MW v Evropě a Latinské Americe. V případě komerčních a komunitních střech ale můžeme plně využít naše zkušenosti s návrhy velmi komplexních projektů a jejich zapojováním do distribuční sítě. A česká energetika zase může využít svůj udržitelný potenciál. Jsem rád, že jsme se stali členem Svazu moderní energetiky a můžeme tak společně posunout českou energetiku zase o kus dál.“

Zdeněk Sobotka

Group CEO and founder

Skupina SOLEK byla založena v roce 2010. Specializuje se na obnovitelné zdroje energie, tedy devolopuje, staví, vlastní a provozuje desítky solárních elektráren napříč Evropou a Latinskou Amerikou. Jejich solární elektrárny úspěšně operují na území Česka, Slovenska, Kypru, Rumunska, a především v Chile. Další trhy, kde SOLEK již vstoupil na trh je Francie, Španělsko, Maďarsko a Kolumbie. Vzhledem k aktuální energetické krizi se Skupina vrátila v roce 2022 také do Česka, kde pracuje na nových projektech. Jak u nás, tak na evropských trzích, které jsou krizí také zasaženy. Více na webu www.solek.com

Solar Design

Partner Svazu moderní energetiky specializovaný na oblast instalací fotovoltaiky na průmyslových budovách a agrivoltaiky

Solar Design

„Projektování fotovoltaických elektráren pro nás znamená, že aktivně rozvíjíme a podporujeme inovativní postupy v oblasti obnovitelných zdrojů a zároveň respektujeme ekologické postoje. Díky bohatým zkušenostem ze stavebnictví, vedení velkých zakázek a komplexních projektů po celé České republice je úspěch společnosti Solar Design postaven na dlouhodobých pracovních vztazích, které vyžadují zaměření na profesionalitu a spokojnost klientů, aby bylo dosaženo nejlepšího řešení.“

Tomáš Minařík

CEO Solar Design s.r.o.

Solar Design s.r.o. je společnost zaměřená na solární energetiku, moderní a inovativní technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie a investice do tohoto sektoru. Uvědomují si význam inovativních řešení v energetice a jejich začlenění do každodenního života jednotlivců, podniků. To vše s důrazem na soběstačnost, nezávislost a decentralizaci energetického sektoru jako klíč ke stabilitě. Více informací na www.solardesign.cz.

TEDOM

Partner SVAZU MODERNÍ ENERGETIKY SPECIALIZOVANÝ NA OBLAST kogeneračních jednotek

TEDOM

„Naší vizí je posunout se od pouhé výroby kogeneračních jednotek ke smart energetice, tedy novému modelu energetiky, který charakterizuje zejména decentralizace různých energetických zdrojů. Plné využiti potenciálu kogenerační jednotky, fotovoltaické elektrárny či jakéhokoli malého zdroje energie je totiž možné pouze jeho sdružením do agregačního bloku s podobnými zdroji.“

Miloslav Kužela

Obchodní ředitel a člen představenstva TEDOM a.s.

TEDOM a.s. je česká strojírensko-energetická firma, která již od roku 1991 určuje trendy v oblasti kombinované výroby tepla i elektřiny u nás i ve světě. 

Jako tradiční výrobce a provozovatel kogeneračních jednotek nabízí mnoho variant a široký rozsah výkonů. Využívá různé druhy plynných paliv, včetně bioplynu, zemního, syntetického, skládkového a kalového plynu. Ve svém oboru patří ke světové špičce a své výrobky exportuje do celého světa. Vyrábí také své vlastní spalovací motory.

TEDOM projektuje a staví komplexní energetické systémy, ve kterých kombinuje kogenerační jednotky, fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla s dalšími zdroji. Nabízí řešení od návrhu až po implementaci pro ty, kteří chtějí mít nezávislý a stabilní energetický mix, zvýšit svoji energetickou bezpečnost a zároveň snížit svoji uhlíkovou stopu.

Dceřiná společnost TEDOM Energie je významným hráčem na trhu s dodávkami elektřiny a plynu v Česku. V oblasti energetiky poskytují široké spektrum služeb. Vykupují elektřinu ze všech zdrojů a patří mezi průkopníky v oblasti agregace flexibility.

ORGREZ

Partner Svazu moderní energetiky specializovaný na rozvoj a implementaci obnovitelných zdrojů energie, jejich agregaci a akumulaci

ORGREZ

„Energetika nového tisíciletí potřebuje nejen stabilitu, ale i flexibilitu. V obou odvětvích jsme doma a přinášíme naši racionalitu do udržování a rozvoje bezpečné energetiky. Naše rozsáhlé zkušenosti v kombinaci s nejnovějšími přístupy umožňují řešit i ty největší výzvy, které moderní energetika přináší.“

Jan Krišpín

Člen představenstva a generální ředitel ORGREZ

Společnost ORGREZ se více než 60 let věnuje dlouhodobé udržitelnosti energetiky. Od samotného založení tvoří a následuje nejmodernější trendy a zavádí do praxe nové technologie v oblasti zvyšování energetické účinnosti, vyhodnocování a omezování dopadů na životní prostředí či např. měření a diagnostiky v elektrotechnice. V současnosti se společnost ORGREZ věnuje rozvoji a implementaci obnovitelných zdrojů energie, jejich agregaci a akumulaci. Více informací na www.orgrez.cz

Knauf Insulation

Partner Svazu moderní energetiky specializovaný na oblast izolačních materiálů

Knauf Insulation

„Budovy jsou bohužel často trochu opomíjenou součástí energetického systému. Při diskusích o něm se často soustředíme jen na zdroje a infrastrukturu, ale přitom budovy jsou odpovědné za 40 % spotřeby energie a 37 % emisí CO2. Víme také, že 80 % budov, které tu budou v roce 2050, již dnes stojí. Potenciál úspor energie v budovách je obrovský a zásadní zvýšení tempa komplexních renovací všech typů budov je pro dekarbonizaci ČR a Evropy zcela zásadní. Toto vše je již dlouho známé a množství prostředků, které jsou na renovace v různých programech a fondech vyčleněné, je obrovské. Není to ale jen o penězích, renovace jsou komplexní problém a čím dál větší roli hraje odbourávání nefinančních bariér, na němž musí spolupracovat firmy a stakeholdeři v mnoha oborech.“

Ondřej Šrámek

Director Corporate Affairs Eastern Europe at Knauf Insulation

Knauf Insulation je jednou z hlavních a nejrychleji rostoucích firem v izolačních materiálech s více než 30 letou historií. Zaměřují se na komplexní řešení ve snižování energetické náročnosti pro bytové a nebytové stavby.

Knauf Insulation zaměstnává přes 5000 zaměstnanců ve více než 35 zemích a vyrábí ve více než 30 výrobních závodech. Společnost vstoupila na český trh v roce 2005. V roce 2006 byl v Krupce u Teplic zprovozněn jeden z nejmodernějších závodů na výrobu skelné vlny v Evropě. Akvizicí společnosti Heraklith v roce 2007 rozšířil Knauf Insulation svoje působení také na Slovensko. Závod v Nové Bani vyrábí izolace z kamenné vlny. 

Knauf Insulation klade velký důraz na životní prostředí, takže při výrobě nedochází k žádným emisím vypouštěným do vody ani půdy. Emise do ovzduší díky použití nejmodernějších technologií nastavují nová měřítka v oblasti výroby minerální izolace. Jejich skelná minerální vlna vyráběná v Krupce je z 70-80% vyráběna z recyklovaného skla. Díky důrazu na co nejšetrnější nakládání s energií ve výrobě se energie vložená do našich výrobků vrátí po zateplení domu již během několika měsíců a za dobu celé své životnosti se vrátí několikaset-násobně.

Více informací o společnost najdete na webu www.knaufinsulation.com.

Linde Material Handling

Partner SVAZU MODERNÍ ENERGETIKY SPECIALIZOVANÝ NA OBLAST technologií

Linde Material Handling

„V Linde Material Handling si uvědomujeme, jak obrovský je potenciál úspor na straně našich zákazníků, pokud budou používat pohonné hmoty a energie správným způsobem a jak naše činnost může přispět k ochraně životního prostředí ve všech regionech České republiky, zejména v ohrožených oblastech průmyslových aglomerací. V roce 2019 jsme se stali partnerem Svazu moderní energetiky nejenom proto, abychom aktivně podpořili nástup nových technologií, ale také abychom přispěli našimi zkušenostmi z oblasti pohonu flotil manipulační techniky na CNG a vodík, které Linde Material Handling dlouhodobě provozuje.“

David Čepek

Ředitel a jednatel společnosti Linde Material Handling

Linde Material Handling patří mezi světové nejvýznamnější dodavatele intralogistických řešení a manipulační techniky. Společnost v České republice dlouhodobě patří mezi průkopníky alternativních pohonů, od roku 2006 dodává intralogistická řešení založená na pohonu vysokozdvižných vozíků na CNG. Potřebná technologie je dodávána včetně plnicích stanic a přináší svým uživatelům typicky více než 50% úsporu na náklady na pohonné hmoty ve srovnání s konvenčními palivy. Od roku 2008 se Linde Material Handling intenzivně zabývá pohonem manipulační techniky na vodíkový pohon (palivové články) a má v tomto oboru zkušenosti z dlouhodobých projektů, jako je například pohon manipulační techniky ve výrobním závodě BMW v Lipsku nebo aplikace vozíků na palivové články v rakouské firmě DB Schenker. Unikátní projekt Linde Energy Management pomáhá provozovatelům skladů minimalizovat náklady na energie a palivo pro pohon manipulační techniky a zlepšovat životní prostředí ve firmách a jejich okolí. Výhodou Linde Energy Managementu je, že doporučí nejvýhodnější druh pohonu s ohledem na konkrétní provoz a naopak bez ohledu na běžné technologické limity, protože vozíky Linde jsou dodávány ve variantách pro všechny základní i alternativní druhy pohonu, tedy pro motorovou naftu, CNG, LPG, Li-Ion baterie, Pb baterie a palivové články (H2). Česká pobočka Linde Material Handling pro své zákazníky vždy dokáže nalézt řešení pohonu manipulační techniky, které je z dlouhodobého hlediska nejvýhodnější.

Columbus Energy a.s.

Partner SVAZU MODERNÍ ENERGETIKY SPECIALIZOVANÝ NA OBLAST instalací střešní fotovoltaiky na firmy, rodinné a bytové domy

Columbus Energy a.s.

„Zpřístupňujeme moderní energetiku a technologické inovace domácnostem, firmám i obcím v celé České republice. Ekosystém Columbus zahrnuje nejen řešení pro ekologickou výrobu a ukládání elektřiny, ale také pro vytápění, ohřev vody a nabíjení elektromobilu. A to vše propojené a ovládané online z jednoho místa.

Věříme, že trend uhlíkové neutrality a dekarbonizace energetiky bude dále akcelerovat a moderní technologie se brzy stanou standardem při realizaci nebo rekonstrukci každé budovy. 

V DNA Columbusu máme uloženy hodnoty #tempo, #talent, #technologie a #péče.“

Simona Labudová

Výkonná ředitelka Columbus Energy

Columbus Energy a.s. je součástí kapitálové skupiny Columbus Group, kterou tvoří více než 120 společností. Mateřská společnost Columbus Energy S.A. se sídlem v Krakově a více než 3 000 zaměstnanci patří mezi lídry na polském trhu, kde má s více než 60 000 instalacemi podíl 28 % na maloobchodním trhu a 17 % v B2B segmentu.

Součástí skupiny je například také New Energy Investments, která se zabývá výstavbou solárních farem. V portfoliu rozvojových projektů jsou velké solární parky s plánovaným výkonem více než 5 GW. Dále má Columbus podíl ve startupu Saule Technologies, což je firma z oblasti nanotechnologií, která se zabývá vývojem tištěných perovskitových solárních článků.

Více informací o společnosti naleznete na www.columbusenergy.cz

Doucha Šikola advokáti s.r.o.

HLAVNÍ PARTNER V OBLASTI PRÁVNÍCH SLUŽEB

Doucha Šikola advokáti s.r.o.

„Moderní energetika není jen změna technologie výroby energie z fosilní na obnovitelné zdroje a decentralizace. Je to i zásadní změna pravidel fungování, tedy zákonů, vyhlášek a kodexů. Je jen málo oborů, kde by právo tak pokulhávalo za technologickým vývojem, jako právě v energetice. Je nám ctí přispívat prostřednictvím spolupráce se Svazem moderní energetiky k tomu, aby její pravidla byla jasná, férová a vymahatelná.“

Pavel Doucha

partner, advokát

Doucha Šikola advokáti je jedinou českou advokátní kanceláří, zaměřenou výhradně na klienty z oboru energetiky a především energetiky obnovitelných zdrojů. Patří mezi ně provozovatelé výroben elektřiny a tepla, obchodníci s elektřinou, distribuční společnosti, ale například i bankovní domy financující energetické projekty.  Partneři advokátní kanceláře, Pavel Doucha a Luděk Šikola poskytují právní poradenství klientům v tomto oboru již od roku 2009. Kancelář si zakládá na tom, že úspěšné právní poradenství v tak složitém oboru se neobejde bez znalosti technické a ekonomické stránky podnikání v energetice. V tomto ohledu těží z propojení s partnerskou poradenskou společností DS Energy Consulting s.r.o. Klientům tak je schopna poskytnout komplexní balíček všech typů poradenství v energetice.

BK Instal s.r.o.

PARTNER SVAZU MODERNÍ ENERGETIKY SPECIALIZOVANÝ NA OBLAST INSTALACÍ STŘEŠNÍ FOTOVOLTAIKY NA FIRMY, RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY

BK Instal s.r.o.

„Jsme profesionálové s historií a tradicí, rozumíme našemu řemeslu a věříme, že tradiční základy musí být propojeny s moderním přístupem a neustálým rozvojem.“

Radoslav Žampach

spolumajitel společnosti

BK Instal je česká rodinná firma s bohatou topenářskou historií a tradicí, kterou zdědila z několika generací zpět. Ve společnosti BK Instal nejsou jen odborníky v oblasti topenářství, specializují se na fotovoltaiku, poskytují okamžitý servis napříč celou ČR a pomáhají s právními záležitostmi včetně dotací. Úsilí BK Instal spočívá ve vytvoření profesionálního prostředí pro klienty a v nalezení nejoptimálnějšího řešení pro každého klienta, kterému umožní šetřit, porozumět procesu a dosáhnout maximální soběstačnosti.

Společnost nabízí bezkonkurenční výhody při montážích. Bezpečnost je nejvyšší prioritou. S každou montáží je instalován jedinečný patentovaný systém protipožární ochrany ASPP, díky kterému Váš domov nebude nikdy ohrožen. Nově také nabízí chytré řízení, inovativní aplikaci s integrovanou umělou inteligencí, která pomůže efektivně řídit elektřinu ve vašem domě. Sleduje tržní ceny elektřiny, aktuální výkon elektrárny a spotřebu odběrného místa, abyste mohli elektřinu nakupovat a prodávat ve správný čas, maximalizuje tak váš zisk a úspory.

bragen s. r. o.

PARTNER SVAZU MODERNÍ ENERGETIKY

bragen s. r. o.

„Jsme jedinou firmou na tuzemském trhu, která nabízí celou škálu vlastních konstrukcí pro fotovoltaiku včetně agrovoltaiky. K myšlence investovat do moderních technologií a vývoje vlastních řešení nás přivedla absence takových firem v České republice. Při ověřování technických možností a optimalizaci návrhů spolupracujeme s našimi předními výzkumnými ústavy a Českým vysokým učením technickým v Praze. Věříme, že se díky silnému technologickému zázemí a téměř neomezeným výrobním kapacitám staneme lídrem nejen na tuzemském trhu. Jsme schopni realizovat malé, ale rozsáhlé projekty pro nejnáročnější zákazníky.“

Tomáš Brýdl

spolumajitel společnosti

Master Therm

PARTNER SVAZU MODERNÍ ENERGETIKY

Master Therm

“Přesto, že jsme úspěšní především v zahraničí, naším posláním je nejen vývoj, kvalitní výroba a prozákaznický přístup, ale také inovace a edukace trhu. Před problémy trhu a pochybnou kvalitou části sortimentu v Česku jednoduše nelze zavírat oči.”  

Jiří Svoboda

jednatel a ředitel společnosti

Master Therm je český výrobce tepelných čerpadel s tradicí od roku 1994. Vyniká kvalitou oceňovanou odborníky i domácnostmi a vedle typizovaných zařízení pro domácí, hotelové nebo průmyslové instalace vyvíjí také řešení pro unikátní velké projekty s výkony až 1 MW včetně technologie zpětného využití tepla. Firma stojí například za řešením využití odpadního tepla u nejmodernějších tuzemských urychlovačů částic v Řeži u Prahy nebo za chlazením českého superpočítače při Vysoké škole báňské Technické univerzity v Ostravě. V roce 2023 Master Therm získal ocenění Build Back Better za tepelná čerpadla země-voda pro bezemisní čtvrti v britském Cardiffu využívající 79 sdílených zemních vrtů. 

Značka je velmi úspěšná především v zahraničí. Do západní Evropy aktuálně míří asi 70 % její produkce a také proto se ve významné míře soustředí na vývoj a výrobu efektivních čerpadel typu země-voda. Více o společnosti najdete na webu www.mastertherm.cz.

Atlantis Management

PARTNER SVAZU MODERNÍ ENERGETIKY

Atlantis Management

„Se zájmem o naši planetu děláme věci poctivě, kvalitně a tak, aby se vyplatily. Používáme nejkvalitnější technologie, materiály, máme vyladěný proces a jsme členy Solární asociace.“

Miroslav Calda

Majitel společnosti, CEO

Atlantis Management je EPC kontraktor s týmem 20 profesionálů s více než 15 lety zkušeností v energetickém průmyslu a právě v této oblasti zajišťujeme komplexní řízení a realizaci projektů fotovoltaických elektráren od přípravy, inženýringu, po realizaci, zprovoznění a následný servis.

agriKomp Bohemia

PARTNER SVAZU MODERNÍ ENERGETIKY

agriKomp Bohemia

„Naší ambicí je pomáhat zemědělcům vytvářet nové šance pro vstup do moderního energetického hospodářství, v němž obnovitelné zdroje budou hrát klíčovou roli. Modernizace bioplynových stanic je na cestě k udržitelnosti naprosto zásadní, ruku v ruce s ní jde navýšení výroby biometanu v České republice. A právě v tomto směru věříme, že spolupráce se Svazem moderní energetiky přinese větší osvětu v této oblasti a bude motivací pro další příklady dobré praxe.“

Radek Házy

jednatel agriKomp Bohemia

Společnost agriKomp Bohemia je jedním z předních lídrů v oblasti výstavby bioplynových stanic. Na trhu působí již od roku 2006. Zákazníkům poskytuje kompletní a špičkový servis. Portfolio služeb zahrnuje veškeré oblasti bioplynových technologií – od poradenství a projekční činnosti, přes vyřizování administrativy procesu EIA až po kompletní výstavbu stanic na klíč, vč. biologického dozoru vlastní laboratoří. Nově v ČR uvádí do provozu evropsky osvědčenou technologii agriPure® Cube na úpravu bioplynu na biometan. Poskytuje též poradenství v problematice dotací. Je členem evropské skupiny agriKomp.