Naši partneři

Svaz moderní energetiky je otevřen zájemcům o partnerství z řad firem. Věříme, že společně můžeme zajistit silný hlas pro podporu rozvoje inovativním řešení a budovat příležitosti pro jejich růst české ekonomiky.

Partnery svazu se mohou stát firmy a podniky, kterým je blízké téma rozvoje nových prvků  energetiky. Partnerům nabízíme exkluzivní přístup k novinkám z oblasti moderní energetiky v Česku i ve světě, prezentaci na připravovaných akcích a v plánovaných informačních materiálech.

Partneři Svazu moderní energetiky získají:

  • příležitost spojit svou značku s oblastí moderní energetiky v České republice,
  • příležitost zapojení do aktivit SME ČR v oblasti legislativy nebo veřejných kampaní,
  • možnost využití networkingu napříč členskou základnou Svazu,
  • poradenství v oblastí médií a marketingu od zkušeného týmu SME ČR,
  • zvýhodněnou nabídku prezentace na Obnovitelně.cz, jednom z nejčtenějším zpravodajských portálů z oblasti energetiky v ČR

a mnoho dalšího. Pro více informací neváhejte kontaktovat Tomáše Buzrlu, výkonného ředitele SME ČR, na tomas.buzrla@modernienergetika.cz

Partneři svazu

ČEZ, a. s.

Hlavní partner v oblasti moderní energetiky

ČEZ, a. s.

Kouzlo nové energetiky je v tom, že nabízí řešení prakticky pro každého. My v ČEZ ESCO se snažíme maximálně využít naší odbornosti, abychom zvolili to nejvhodnější pro každého zákazníka, protože jiné potřeby má malý rodinný podnik a jiné středně velké město. Mezi naše zákazníky patří veřejná i soukromá sféra, velké průmyslové společnosti i malé podniky, obce i velkoměsta, kraje i organizace, nemocnice i školy. Zkrátka každý, kdo má zájem o úsporné, spolehlivé a moderní řešení související s energetikou. Naším heslem je individuální přístup, inovativnost, spolehlivost a úspora.“

Kamil Čermák

generální ředitel ČEZ ESCO

Skupina ČEZ je největší energetickou společností v České republice a také jednou z deseti největších energetik v Evropě. Je výrobcem distributorem i prodejcem elektřiny a tepla a obchodníkem s plynem. Nabízí zákazníkům také inovativní produkty a služby z odvětví nové energetiky, které jsou šité na míru jejich potřebám. Jde například o instalaci střešních fotovoltaických elektráren s bateriovými systémy, tepelných čerpadel nebo moderních kotlů. Firmám, obcím a veřejné správě se v tomto ohledu věnuje společnost ČEZ ESCO, která je zaměřena na širokou paletu energetických služeb, včetně komplexních projektů energetických úspor formou EPC. Posláním Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii akcionářům, zákazníkům i celé společnosti, jejím cílem je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života. Skupina ČEZ chce provozovat energetická aktiva maximálně efektivním způsobem a přizpůsobit se rostoucímu podílu decentralizované a bezemisní výroby. Akcie společnosti jsou obchodovány na burzách v Praze a Varšavě. Skupina ČEZ má více než osm milionů zákazníků a přes 30 tisíc zaměstnanců. Více informací o Skupině ČEZ naleznete na www.cez.cz.

ČSOB

HLAVNÍ PARTNER V OBLASTI BANKOVNICTVÍ

ČSOB

„Oblast tradiční energetiky prochází významnou transformací. Nástup inovativních řešení zásadně mění celý sektor. Dekarbonizace energetiky se také dotýká stále více firem a institucí a moderní energetická řešení budou mít zásadní vliv na udržení konkurenceschopnosti českého průmyslu. Pro ČSOB není podpora obnovitelných zdrojů nebo energeticky úsporných projektů ničím novým. Banka již řadu let financuje výstavbu a provoz solárních elektráren a EPC projekty energetických úspor. Sektor energetiky je jednou z klíčových oblastí našich aktivit. Příležitosti vidíme zejména v dalším technologickém rozvoji výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, akumulace energie, kombinované výroby elektřiny a tepla, elektromobilitě, nebo nastupujících energetických digitálních řešení.“

Alois Míka

Senior Energy Expert

Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Je součástí mezinárodní banko-pojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí především v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Skupina ČSOB je tvořena bankou (působí pod obchodními značkami – ČSOB a Poštovní spořitelna) a společnostmi, s nimiž je banka propojena. Finanční skupina ČSOB zahrnuje strategické společnosti v ČR ovládané přímo či nepřímo ČSOB, případně KBC, které nabízejí finanční služby, a to Hypoteční banku, ČSOB Pojišťovnu, Českomoravskou stavební spořitelnu, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management, ČSOB Factoring a skupinu Patria.“

Energon Holding

HLAVNÍ PARTNER V OBLASTI TECHNOLOGIÍ

Energon Holding

Díky technologickým inovacím v současnosti startuje celosvětová revoluce v energetice, která je mnohem mohutnější a rychlejší, než odhadovaly nejoptimističtější teorie. Vše žene kupředu tzv. 4D strategie založená na dekarbonizaci, deregulaci, decentralizaci a digitalizaci.

V tomto kontextu začne hrát zásadní úlohu akumulace energie a digitální řízení jejího životního cyklu – od výroby a přenosu až po ukládání a spotřebu. Celosvětově dojde ke skokovému rozvoji moderní energetiky. To je příležitost pro celou Českou republiku.

Naše země byla už v dobách první republiky silná v dodávkách technologických celků, včetně těch energetických. Pokud správně uchopíme současný potenciál, máme šanci na tuto tradici navázat a stát se jednou z energeticky nejpokrokovějších zemí na světě. V Energon holdingu chceme tento vývoj ve spolupráci s dalšími podobně smýšlejícími společnostmi podpořit.“

Fady Al-Kheir

Strategický rozvoj

Energon holding tvoří převážně technologické společnosti. Sedm z nich se věnuje různým oblastem energetiky, od tradičních až po vyloženě inovativní. Díky jejich vzájemné spolupráci holding pokrývá nebývale ucelené portfolio energetických služeb, které šije na míru potřebám svých zákazníků.

Zakládající společnost Energon Dobříš se už 20 let zabývá výstavbou a údržbou energetických sítí, geodetickými pracemi a výstavbou energetických zařízení NN a VN, od trafostanic a stožárů elektrického vedení až po pokládky kabelů.

Firma Energon stavební se zaměřuje na projektování, realizaci staveb a sanační práce v energetice NN, VN a VVN. Řeší i drobné pozemní, inženýrské a vodohospodářské stavby.

Společnost Energon Energo od roku 2017 rozšířila působnost holdingu o oblast VVN a ZVN. Kromě rozvoden staví, rekonstruuje a udržuje i další elektrická zařízení bez rozdílu napětí.

Moderní energetiku reprezentuje společnost S-Power Energies, která jako jediná cílí na koncové zákazníky. Instaluje střešní solární elektrárny, které kombinuje s bateriovými systémy na ukládání přebytků. Ve svém oboru je od roku 2017 jedničkou na českém trhu.

Další společností je Energon Advanced Energetics – firma, která staví na klíč komplexní EPC celky včetně fotovoltaických, větrných a vodních elektráren a velkokapacitní bateriové systémy. Nedávno představila unikátní „all-in-one“ bateriový kontejner o kapacitě 1,3 MWh.

Úzce spolupracuje s firmou Buildsys, která patří k největším hráčům na českém trhu v oboru automatizace komerčních budov a průmyslových areálů. V současnosti řeší kompletní řízení technologií v obrovském závodě Jaguar-Land Rover na Slovensku. Pro zmíněný bateriový kontejner Buildsys vyvinul klíčový prvek – řídicí systém, který ovládá veškeré funkcionality.

Portfolio uzavírá společnost Solid Power Distribution, která je distributorem komponentů pro

solární elektrárny – od fotovoltaických panelů přes měniče až po baterie a další příslušenství. Vedle dodavatelské činnosti poskytuje také odborná školení pro instalační firmy a vyvíjí i vlastní technologie.

Česká exportní banka

Partner v oblasti podpory českého vývozu

Česká exportní banka

„O takzvané zelené technologie z Česka je ve světě zájem. Už teď Česká exportní banka financuje řadu úspěšných projektů tuzemských firem v různých částech světa. A spolu s rostoucí poptávkou cítíme, že je potřeba české exportéry ještě víc povzbudit.“

Jaroslav Výborný

Předseda představenstva a generální ředitel

Česká exportní banka, a.s. je specializovaná bankovní instituce pro statní podporu vývozu přímo a nepřímo vlastněná státem. Vznikla v roce 1995 a tvoří nedílnou součást systému proexportní politiky. Posláním banky je podporovat český vývoz a povědomí o České republice ve světě, což vede k podpoře celkové konkurenceschopnosti České republiky. 

Doucha Šikola advokáti s.r.o.

HLAVNÍ PARTNER V OBLASTI PRÁVNÍCH SLUŽEB

Doucha Šikola advokáti s.r.o.

„Moderní energetika není jen změna technologie výroby energie z fosilní na obnovitelné zdroje a decentralizace. Je to i zásadní změna pravidel fungování, tedy zákonů, vyhlášek a kodexů. Je jen málo oborů, kde by právo tak pokulhávalo za technologickým vývojem, jako právě v energetice. Je nám ctí přispívat prostřednictvím spolupráce se Svazem moderní energetiky k tomu, aby její pravidla byla jasná, férová a vymahatelná.“

Pavel Doucha

partner, advokát

Doucha Šikola advokáti je jedinou českou advokátní kanceláří, zaměřenou výhradně na klienty z oboru energetiky a především energetiky obnovitelných zdrojů. Patří mezi ně provozovatelé výroben elektřiny a tepla, obchodníci s elektřinou, distribuční společnosti, ale například i bankovní domy financující energetické projekty.  Partneři advokátní kanceláře, Pavel Doucha a Luděk Šikola poskytují právní poradenství klientům v tomto oboru již od roku 2009. Kancelář si zakládá na tom, že úspěšné právní poradenství v tak složitém oboru se neobejde bez znalosti technické a ekonomické stránky podnikání v energetice. V tomto ohledu těží z propojení s partnerskou poradenskou společností DS Energy Consulting s.r.o. Klientům tak je schopna poskytnout komplexní balíček všech typů poradenství v energetice.

Linde Material Handling

Partner v oblasti technologií

Linde Material Handling

„V Linde Material Handling si uvědomujeme, jak obrovský je potenciál úspor na straně našich zákazníků, pokud budou používat pohonné hmoty a energie správným způsobem a jak naše činnost může přispět k ochraně životního prostředí ve všech regionech České republiky, zejména v ohrožených oblastech průmyslových aglomerací. V roce 2019 jsme se stali partnerem Svazu moderní energetiky nejenom proto, abychom aktivně podpořili nástup nových technologií, ale také abychom přispěli našimi zkušenostmi z oblasti pohonu flotil manipulační techniky na CNG a vodík, které Linde Material Handling dlouhodobě provozuje.“

David Čepek

Ředitel a jednatel společnosti Linde Material Handling

Linde Material Handling patří mezi světové nejvýznamnější dodavatele intralogistických řešení a manipulační techniky. Společnost v České republice dlouhodobě patří mezi průkopníky alternativních pohonů, od roku 2006 dodává intralogistická řešení založená na pohonu vysokozdvižných vozíků na CNG. Potřebná technologie je dodávána včetně plnicích stanic a přináší svým uživatelům typicky více než 50% úsporu na náklady na pohonné hmoty ve srovnání s konvenčními palivy. Od roku 2008 se Linde Material Handling intenzivně zabývá pohonem manipulační techniky na vodíkový pohon (palivové články) a má v tomto oboru zkušenosti z dlouhodobých projektů, jako je například pohon manipulační techniky ve výrobním závodě BMW v Lipsku nebo aplikace vozíků na palivové články v rakouské firmě DB Schenker. Unikátní projekt Linde Energy Management pomáhá provozovatelům skladů minimalizovat náklady na energie a palivo pro pohon manipulační techniky a zlepšovat životní prostředí ve firmách a jejich okolí. Výhodou Linde Energy Managementu je, že doporučí nejvýhodnější druh pohonu s ohledem na konkrétní provoz a naopak bez ohledu na běžné technologické limity, protože vozíky Linde jsou dodávány ve variantách pro všechny základní i alternativní druhy pohonu, tedy pro motorovou naftu, CNG, LPG, Li-Ion baterie, Pb baterie a palivové články (H2). Česká pobočka Linde Material Handling pro své zákazníky vždy dokáže nalézt řešení pohonu manipulační techniky, které je z dlouhodobého hlediska nejvýhodnější.

TEDOM

Patrner v oblasti kogeneračních jednotek

TEDOM

„Moderní energetiku vidíme jako kombinaci obnovitelných zdrojů, které jsou úplně zadarmo, jsou decentrální, v kombinaci s baterkou a kogenerační jednotkou coby flexibilním zdrojem.“

Josef Jeleček

Generální ředitel a předseda představenstva TEDOM

TEDOM a.s. je česká strojírenská firma v Třebíči, kterou založil v roce 1991 Ing. Josef Jeleček. Název TEDOM vznikl jako zkratka slov TEplo DOMova. Původně začínali s jedním modelem kogenerační jednotky o výkonu 22 kW. Vzápětí přibyly další typy s vyššími výkony a vedle jednotek na zemní plyn  se pustili i do vývoje jednotek spalujících bioplyn. Dnes již nabízí desítky kogeneračních jednotek na zemní plyn i bioplyn s výkonem od 7 kW do 10 MW. Kromě samostatných kogeneračních jednotek dodávají i komplexní projekty na klíč, které zahrnují projektovou dokumentaci, dodávku technologií a výstavbu celého energetického zdroje. Od roku 2003 mají vlastní vývoj a výrobu motorů TEDOM. Kogenerační jednotky s těmito motory tvoří zaklad produktové nabídky.

Se skupinou ČEZ v roce 2010 založili společný podnik ČEZ Energo, kde provozují přes sto kogeneračních jednotek zapojených do virtuální elektrárny o celkovém elektrickém výkonu téměř 100  MW. Dále provozují energetické zdroje na skládkách komunálního odpadu, v nichž ročně vyrobí desítky tisíc megawatthodin zelené elektřiny. Disponují také rozsáhlou servisní sítí, jejíž součástí je i dálkový online monitoring provozu kogeneračních jednotek.

Na podzim 2016 TEDOM koupil německou firmu SCHNELL, předního dodavatele kogeneračních jednotek pro bioplynové stanice. Počet zaměstnanců ve skupině TEDOM se tak zvýšil na 900 a počet společných referenci přesáhl 8000 kogeneračních jednotek.