Ekoinovační fórum: aktivní spotřebitel energie – samovýrobci a energetická společenství jako hybatelé proměny energetiky