Informovanost o Green Dealu je v Česku minimální, debatu komplikují dezinformátoři

Evropské státy se na přijetí Green Dealu, neboli Zelené dohody, domluvily v roce 2019. Debatu o smyslu a podobě cesty k bezuhlíkové a energeticky soběstačné ekonomice ale utnula pandemie koronaviru, a od té doby veřejné mínění formují hlavně populisté a dezinformátoři. Součástí problému je i fakt, že informovanost o změně klimatu a zelené transformaci je v Česku na velice nízké úrovni. Výzkumný institut STEM zkoumal postoje Čechů ke klimatu a zelené transformaci zkoumal loni v rozsáhlém šetření. Data ukazují, že většina obyvatel Česka nezpochybňuje probíhající klimatickou změnu, ale Češi se zároveň neshodnou na vhodném řešení nastalé situace. Výzkumníci kromě postojů zkoumali i úroveň konkrétních znalostí české populace. Více se dozvíte v podcastu Pod proudem s moderátorem Ondřejem Novákem a jeho hosty Helenou Truchlou a Martinem Philippem, analytiky ze společnosti STEM.