Moderní energetika napříč Evropou: malé i velké projekty obnovitelných zdrojů z Nizozemska / Česká příležitost pro zelený restart CZ

Moderní energetika obnovitelných zdrojů je příležitostí, které se v Nizozemsku chopili už před řadou let. Díky tomu dnes mají solární panely na střechách více než 15 tisíc rodinných domů, v provozu stovky komunitních elektráren a do financování nových projektů snadno investují i desítky tisíc běžných obyvatel země. Nizozemsko v posledních letech rozvíjí také inovativní projekty využití obnovitelných zdrojů – například instalace solárních panelů na vodní ploše zatopených bývalých dolů či projekty tzv. agrivoltaiky. Nově pak začíná Nizozemsko pro fotovoltaiku využívat nevyužité plochy kolem dálnic.

Ve spolupráci a za podpory: Velvyslanectví Nizozemského království v Praze