Nová energie Česka – Jan Řežáb, majitel a zakladatel JRD – energeticky úsporné a zdravé domy.

JRD propojuje moderní technologie, ekologický přístup a omezuje energetickou náročnost staveb při jejich realizaci i provozu. Toto je jedna z cest k udržitelné budoucnosti našeho životního prostředí. Svým hlasem můžete podpořit úsilí o modernizaci české energetiky: www.novaenergieceska.cz.